Nhiệm vụ của thành viên Mạng lưới quỹ gen quốc gia

30/09/2016 14:39 PM

Ngày 01/9/2016, Bộ KH&CN ban hành Thông tư 17/2016/TT-BKHCN về thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nguyễn Thúy

Theo đó, Mạng lưới quỹ gen quốc gia là mạng liên kết các tổ chức chủ trì đã thực hiện thành công và lưu giữ nguồn gen (kết quả nhiệm vụ quỹ gen có sử dụng ngân sách nhà nước), nơi các thành viên có nhiệm vụ:

- Điều tra, thu thập nguồn gen phù hợp lĩnh vực chuyên môn;

- Đề xuất với cơ quan chủ quản việc điều chỉnh Danh mục bảo tồn hằng năm và nhiệm vụ thường xuyên để lưu giữ an toàn nguồn gen;

- Sử dụng, trao đổi, cung cấp kết quả của nhiệm vụ quỹ gen cho tổ chức, cá nhân khác và hưởng lợi ích từ hoạt động này;

- Lưu giữ an toàn các nguồn gen, cơ sở dữ liệu về nguồn gen;

- Báo cáo hằng năm với Bộ KH&CN, cơ quan cấp trên trực tiếp về hoạt động tiếp cận, bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen, cơ sở dữ liệu quỹ gen thuộc lĩnh vực được giao và chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen đó.

Thông tư 17/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,707

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý
  • 10:00 | 01/12/2022 Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  • 09:30 | 01/12/2022 Thông tư 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 17:20 | 30/11/2022 Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  • 14:20 | 30/11/2022 Thông tư 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa.
  • 14:15 | 30/11/2022 Nghị quyết 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn