Nhiệm vụ của thành viên Mạng lưới quỹ gen quốc gia

30/09/2016 14:39 PM

Ngày 01/9/2016, Bộ KH&CN ban hành Thông tư 17/2016/TT-BKHCN về thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nguyễn Thúy

Theo đó, Mạng lưới quỹ gen quốc gia là mạng liên kết các tổ chức chủ trì đã thực hiện thành công và lưu giữ nguồn gen (kết quả nhiệm vụ quỹ gen có sử dụng ngân sách nhà nước), nơi các thành viên có nhiệm vụ:

- Điều tra, thu thập nguồn gen phù hợp lĩnh vực chuyên môn;

- Đề xuất với cơ quan chủ quản việc điều chỉnh Danh mục bảo tồn hằng năm và nhiệm vụ thường xuyên để lưu giữ an toàn nguồn gen;

- Sử dụng, trao đổi, cung cấp kết quả của nhiệm vụ quỹ gen cho tổ chức, cá nhân khác và hưởng lợi ích từ hoạt động này;

- Lưu giữ an toàn các nguồn gen, cơ sở dữ liệu về nguồn gen;

- Báo cáo hằng năm với Bộ KH&CN, cơ quan cấp trên trực tiếp về hoạt động tiếp cận, bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen, cơ sở dữ liệu quỹ gen thuộc lĩnh vực được giao và chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen đó.

Thông tư 17/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,474

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
  • 15:45 | 20/02/2024 Công văn 333/BHXH-CSXH ngày 05/02/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn