Cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

29/06/2016 16:34 PM

Từ ngày 01/7/2016, Nghị định 41/2016/NĐ-CP quy định về việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân (TCCN) nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam sẽ có hiệu lực.

Nhị Trinh

Theo đó, thời hạn cấp phép nghiên cứu khoa học được xác định như sau:

-Tối đa không quá 02 năm và được gia hạn một lần tối đa không quá 01 năm;

- Trường hợp thời hạn gia hạn đã hết nhưng hoạt động nghiên cứu chưa hoàn thành và TCCN nước ngoài có nhu cầu tiếp tục nghiên cứu thì làm hồ sơ đề nghị cấp phép mới.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về thời gian gửi hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp:

- Đề nghị cấp phép nghiên cứu khoa học: chậm nhất 6 tháng trước thời điểm dự kiến tiến hành nghiên cứu khoa học;

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học: chậm nhất là 90 ngày trước ngày quyết định cấp phép hết hạn.

Nghị định 41/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 242-HĐBT ngày 05/8/1991.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,021

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn