07 văn bản nổi bật nhất tuần qua (từ 07 - 12/12/2015)

14/12/2015 09:18 AM

Trong tuần qua (từ ngày 07 - 12/12/2015), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều văn bản mới quan trọng trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm, thuế, xây dựng... Trong đó, nổi bật là:

Linh Lê

1. Kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thời gian tới theo Nghị quyết 39-NQ/TW, Thủ tướng ban hành Quyết định 2218/QĐ-TTg . Theo đó:

- Đảm bảo đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao năm 2015.

- Số CBCCVC được tuyển dụng mới không được vượt quá 50% số CBCCVC đã ra khỏi biên chế sau khi tinh giản hoặc nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định pháp luật.

- Tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế của từng Bộ, ngành; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp:

+ Khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

+ Nguồn thu sự nghiệp được dùng để trả lương thay thế việc trả lương từ Ngân sách Nhà nước.

- Đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp:

+ Giữ ổn định biên chế đến năm 2016.

+ Được khoán hoặc hỗ trợ kinh phí với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao từ năm 2017.

Quyết định 2218/QĐ-TTg có hiệu lực từ 10/12/2015.

2. Các loại bệnh chỉ cần xin giấy chuyển tuyến 1 lần/năm

Đó là nội dung được đề cập tại Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Theo đó, Thông tư này quy định danh mục các bệnh, nhóm bệnh chỉ cần xin giấy chuyển tuyến 1 lần/năm, bao gồm:

- Lao (các loại).

- Bệnh Phong.

- HIV/AIDS.

- Di chứng viêm não; Bại não; Liệt tứ chi ở trẻ em dưới 6 tuổi.

- Xuất huyết trong não.

- Dị tật não, não úng thủy.

- Động kinh.

- Ung thư.

- Thiếu máu bất sản tủy.

- Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

- Tan máu tự miễn.

- Suy tim.

- Bệnh tim bẩm sinh; Bệnh tim (có can thiệp, sau phẫu thuật van tim, đặt máy tạo nhịp).

- Bệnh tâm thần.

- Parkinson.

- Nghe kém ở trẻ em dưới 6 tuổi.

- Di chứng do vết thương chiến tranh…

Xem chi tiết danh mục các bệnh, nhóm bệnh này tại Thông tư 40/2015/TT-BYT .

3. Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2016

Từ ngày 01/01/2016, Quyết định 1351/QĐ-BHXH bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên để đảm bảo hoàn thiện dữ liệu quản lý, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn 4911/BHXH-ST hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT như sau:

- Tiếp tục cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ tại Quyết định 1314/QĐ-BHXH trong trường hợp phát sinh mới hoặc hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ đối với người tham gia BHYT do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý.

Đồng thời, thẻ BHYT này có thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2016.

- Thực hiện cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH đối với người tham gia BHYT là quân nhân, công an nhân dân quy định tại các Khoản 1, 2 và Điểm a, b Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP .

- Các nội dung khác của Quyết định 1351/QĐ-BHXH vẫn thực hiện kể từ ngày 01/01/2016.

Xem chi tiết tại Công văn 4911/BHXH-ST ngày 04/12/2015.

4. Lùi thời gian thực hiện Quyết định 959/QĐ-BHXH

Ngày 27/11/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4791/BHXH-VP về việc lùi thời gian thực hiện Quyết định 959/QĐ-BHXH .

Theo đó:

Lùi thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH đến hết ngày 31/12/2015.

Kể từ ngày 01/01/2016, các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH chính thức có hiệu lực thực hiện.

Các nội dung khác của Quyết định này vẫn thực hiện kể từ ngày 01/12/2015.

Ngoài nội dung trên, Công văn 4791/BHXH-VP đính chính lỗi chính tả tại dòng thứ 15 trang 16 của Quyết định 959/QĐ-BHXH như sau: “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 01 tháng” thành “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 03 tháng”.

5. Thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 08/12/2015. Bộ Tài chính ban hành Công văn 18195/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan.

Theo đó, thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế trong trường hợp tờ khai đăng ký trước 01/4/2015 nhưng nộp hồ sơ hoàn thuế sau thời điểm này được thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế của các tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu phát sinh trước 01/4/2015:

+ Nếu đã nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư 128/2013/TT-BTC thì tiếp tục giải quyết thủ tục hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư 128/2013/TT-BTC .

+ Nếu chưa nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế thì hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC .

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế của các tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu phát sinh từ 01/4/2015 thì hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC .

Ngoài ra, Công văn này còn hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế…

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015.

6. Quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu trong đầu tư xây dựng

Từ ngày 10/02/2016, Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực.

Theo đó, số tiền bảo hiểm tối thiểu (STBHTT) trong đầu tư xây dựng được quy định như sau:

- Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: STBHTT là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: STBHTT bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

- Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: STBHTT là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, mức phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng phải được xác định dựa trên số liệu thống kê, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và phải tương ứng với điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, STBHTT theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Xem thêm tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP .

7. Quy định mới về thời gian cho vay vốn bằng ngoại tệ

Theo Thông tư 24/2015/TT-NHNN , các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài (CNNHNN) được xem xét quyết định cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với:

- Doanh nghiệp (DN) đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức hàng năm để thanh toán ra nước ngoài khi khách hàng (KH) không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất, kinh doanh (SXKD) để trả nợ.

Trước đó, theo Thông tư 43/2014/TT-NHNN quy định này chỉ áp dụng đến hết 31/12/2015 cho DN được giao hạn mức năm 2015.

- Trường hợp để đáp ứng nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà KH có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ.

Khi được TCTD, CNNHNN giải ngân, KH phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD, CNNHNN cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay trừ khi nhu cầu vay vốn của KH để giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Quy định này thực hiện đến hết 31/3/2016, thay vì đến hết 31/12/2015 như hiện nay.

Thông tư 24/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2016,  thay thế Thông tư 43/2014/TT-NHNN .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,249

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý
  • 10:00 | 01/12/2022 Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  • 09:30 | 01/12/2022 Thông tư 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 17:20 | 30/11/2022 Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  • 14:20 | 30/11/2022 Thông tư 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa.
  • 14:15 | 30/11/2022 Nghị quyết 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn