Điểm tin tuần từ 16 – 21/11: Văn bản nổi bật về Tiền lương – Bảo hiểm

23/11/2015 08:20 AM

Trong tuần vừa qua (từ ngày 16 – 21/11/2015), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật nhiều văn bản nổi bật trong các lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm, hộ tịch…Cụ thể như sau:

Nguyễn Huyền
1. Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP, chế độ thai sản với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con mà có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

- Trợ cấp 01 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

- Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định.

Nếu kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ hoặc thời điểm đứa trẻ chết mà thời gian hưởng chế độ chưa đủ 60 ngày thì được nghỉ việc hưởng chế độ cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần.

Thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ là thời điểm ghi trong văn bản xác nhận.

Sau thời gian này, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con.

Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2016, trừ Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định này có hiệu lực từ 01/01/2018.

2. Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2016 như sau:

- Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).

Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định 122/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP .

3. Hướng dẫn đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Từ ngày 01/01/2016, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch 2014 có hiệu lực.

Theo đó, việc đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi được thực hiện như sau:

- Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi phải bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân (UBND) hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Nếu trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế phải thông báo.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã phải tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; UBND cấp xã phải giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

- Sau khi lập biên bản theo quy định UBND cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở UBND trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi.

- Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Hộ tịch.

Xem chi tiết tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP .

4.  Giảm mức phạt vi phạm về hoạt động kinh doanh theo GCN

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, mức xử phạt vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCN ĐKKD) thay đổi như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong GCN ĐKKD.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có GCN đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có GCN đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi GCN ĐKKD.

Nghị định 124/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

5. Quy định mới về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Ngày 13/11/2015, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm.

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trường hợp thiết bị đã qua sử dụng có tuổi vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định.

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01/07/2016.

6. Điều kiện lựa chọn dự án đầu tư theo hình thức PPP

Ngày 30/10/2015, Thông tư 38/2015/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương được ban hành.

Theo đó, dự án do nhà đầu tư đề xuất thuộc lĩnh vực đầu tư quy định tại Điều 3 của Thông tư này được lựa chọn thực hiện theo hình thức PPP phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

Cụ thể như sau:

- Phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Công Thương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư.

- Có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng.

- Có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo hợp đồng Kinh doanh - Quản lý.

- Nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước phải liên danh với doanh nghiệp khác để đề xuất dự án.

Thông tư 38/2015/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2015.

7. Đối tượng đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UpCom

Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) quy định đối tượng đăng ký giao dịch gồm:

- Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.

-Công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.

- Công ty hủy niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom nếu vẫn đáp ứng là công ty đại chúng (bao gồm cả trường hợp bị hủy niêm yết do công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi không đáp ứng điều kiện niêm yết).

- Doanh nghiệp nhà nước đã chào bán chứng khoán ra công chúng, nếu chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.

Thông tư 180/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư 01/2015/TT-BTC .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,561

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
  • 13:55 | 12/06/2024 Quyết định 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2024 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:50 | 12/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-NHNN ngày 07/6/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • 10:35 | 12/06/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTP ngày 6/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
  • 10:30 | 12/06/2024 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 09:10 | 12/06/2024 Thông tư 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
44.221.66.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn