Thời hạn đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UpCom

21/11/2015 07:47 AM

Từ ngày 01/01/2016, Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán (GDCK) trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) có hiệu lực.

Trọng Nhân

Theo đó, thời hạn đăng ký GDCK quy định như sau:

- Công ty đại chúng (CTĐC) hoặc tổ chức phát hành chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn tất đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) và đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày:

+ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất đăng ký CTĐC theo Điều 34 Nghị định 58/2012/NĐ-CP .

+ Hoặc kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, Sở GDCK phải phối hợp với TTLKCK đăng ký giao dịch với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là CTĐC.

- Trong vòng 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty hợp nhất từ các doanh nghiệp trong đó có công ty niêm yết, mà sau hợp nhất, công ty hợp nhất không đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch.

Thông tư 180/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 01/2015/TT-BTC .

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,808

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:22 | 10/12/2022 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:20 | 10/12/2022 Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022
  • 14:40 | 09/12/2022 Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự
  • 14:00 | 09/12/2022 Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  • 07:50 | 09/12/2022 Nghị định 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn