Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng NNVN 2015

27/10/2015 09:54 AM

Từ ngày 01/12/2015, Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ được áp dụng theo Thông tư 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015.

Ms. Thu Thủy
Theo đó, bãi bỏ các văn bản quy định về Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước trước đây, gồm:

- Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998.

- Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 ngày 14/6/2000.

- Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN ngày 23/3/2001.

- Quyết định số 162/2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002.

- Quyết định số 961/2002/QĐ-NHNN ngày 09/9/2002.

- Quyết định số 1579/2003/QĐ-NHNN ngày 01/12/2003.

- Quyết định số 1638/2003/QĐ-NHNN ngày 26/12/2003.

- Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006.

Theo Thông tư 19/2015/TT-NHNN thì Kết cấu hệ thống tài khoản tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước gồm:

- Các tài khoản trong bảng gồm:

+ Loại 1: Tiền và tài sản thanh khoản;

+ Loại 2: Cho vay, mua bán giấy tờ có giá, thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước;

+ Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác;

+ Loại 4: Phát hành tiền và nợ phải trả;

+ Loại 5: Vốn, quỹ và kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước;

+ Loại 6: Tài khoản trung gian;

+ Loại 7: Thu nhập;

+ Loại 8: Chi phí.

- Các tài khoản ngoài bảng gồm:

+ Loại 9: Các cam kết ngoài bảng;

+ Loại 0: Tài khoản ghi nhớ ngoài bảng.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,612

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn