Hướng dẫn xử lý nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp

21/08/2015 08:45 AM

Ngày 20/8/2015 Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP .

Khánh Vi
Theo đó:

- Công ty tiếp tục hoạt động theo Điều 4, Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị định 118/2014/NĐ-CP chủ động xây dựng phương án trả nợ để đề nghị tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay.

- Trước khi thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Khoản 3 Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định 118/2014/NĐ-CP công ty phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay cho tổ chức tín dụng hoặc thỏa thuận về phương án chuyển giao khoản nợ vay.

- Công ty giải thể theo Điều 7 và Điều 11 Nghị định 118/2014/NĐ-CP phải thanh toán nợ vay trước khi giải thể.

Chính phủ xem xét xử lý đối với trường hợp công ty giải thể không còn khả năng thanh toán và không còn tài sản.

- Tổ chức tín dụng phối hợp với công ty xử lý nợ vay theo phương thức bán nợ.

Thông tư 11/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 05/10/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,674

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn