Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (18 – 23/05/2015)

25/05/2015 07:45 AM

Thu Thủy điểm lại những văn bản nổi bật vừa cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 18 – 23/05/2015):

Thu Thủy
1. Quy định về lập báo cáo tài chính năm 2015

Theo Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Thông tư 200.

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên.

Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 200.

Thông tư 75 có hiệu lực từ ngày 14/7/2015.

2. Ban hành Chuẩn mực kiểm toán mới - Chuẩn mực số 1000

Từ ngày 01/7/2015,  Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sẽ được áp dụng theo Thông tư 67/2015/TT-BTC .

Chuẩn mực này thay thế Chuẩn mực kiểm toán số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban hành theo Quyết định 03/2005/QĐ-BTC .

Đối với các hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện trước ngày 01/7/2015 mà đến ngày 01/7/2015 trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng chuẩn mực mới này.

3. Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng dầu

Từ ngày 21/5/2015, thuế suất đối với mặt hàng dầu thuộc nhóm 27.10 tiếp tục giảm, cụ thể:

- Nhiên liệu diesel ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) giảm từ 12% xuống còn 10%;

- Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79)  giảm từ 13% xuống còn 10%;

- Các kerosine khác (mã hàng 2710.19.83) giảm từ 20% xuống còn 13%;

- Dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 12% xuống còn 10%.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 78/2015/TT-BTC và thay thế Thông tư 61/2015/TT-BTC .

4. Thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Từ ngày 20/5/2015, trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được áp dụng như sau:

- Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

- Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

- Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

- Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

- Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

- Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

- Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

Nội dung chi tiết của từng trình tự, thủ tục được quy định cụ thể trong Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP .

5. Tăng mức bồi dưỡng luyện tập cho diễn viên

Từ ngày 05/07/2015, theo Quyết định 14/2015/QĐ-TTg người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập tính theo số buổi thực tế luyện tập như sau:

- 80.000 đồng/buổi tập đối với diễn viên đóng vai chính, nhạc công độc tấu, chỉ huy dàn nhạc… (hiện nay là 20.000 đồng).

- 60.000 đồng/buổi tập đối với diễn viên đóng vai chính thứ, nhạc công chịu trách nhiệm lĩnh tấu, kỹ thuật viên chính âm thanh, ánh sáng…(hiện nay là 15.000 đồng).

- 50.000 đồng/buổi tập đối với diễn viên đóng vai phụ, hợp xướng viên, nhạc công dàn nhạc, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng… (hiện nay là 10.000 đồng).

- 35.000 đồng/buổi tập đối với nhân viên hậu đài, nhân viên hóa trang, nhân viên phục trang, nhân viên đạo cụ.

6. Thí điểm đào tạo trung cấp tiếng Anh chuyên ngành

Theo Quyết định 1608/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2015, 04 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp đã được Bộ Giáo dục chọn thí điểm giảng dạy, cụ thể các ngành:

- Kế toán;

- Quản lý và bán hàng siêu thị;

- Nghiệp vụ lễ tân;

- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.

Thời gian thí điểm từ năm 2016 – 2018.

Đối tượng triển khai thí điểm là các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo các ngành nghề trên và có đủ điều kiện giảng dạy chương trình.

7. Phê duyệt suất đầu tư tối đa cấp điện từ lưới điện quốc gia

Ngày 05/05/2015, Bộ Công thương đã phê duyệt suất đầu tư tối đa cấp điện cho một hộ dân nông thôn từ lưới điện quốc gia đối với các dự án thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, suất đầu tư tối đa ứng với từng khu vực như sau:

- Các tỉnh miền Bắc: 120 triệu đồng/hộ;

- Các tỉnh Duyên hải miền Trung: 100 triệu đồng/hộ;

- Các tỉnh Tây Nguyên và các huyện giáp Tây Nguyên: 110 triệu đồng/hộ;

- Các tỉnh Nam bộ: 85 triệu đồng/hộ;

- Khu vực hải đảo:

+ Nhóm 1 (các huyện đảo, đảo có liên quan đến an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo): 280 triệu đồng/hộ.

+ Nhóm 2 (các đảo còn lại): 150 triệu đồng/hộ.

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 4339/QĐ-BCT năm 2015.

Danh sách phân khu vực đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,456

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022
  • 14:45 | 29/11/2023 Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2023 phê duyệt "Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025"
  • 10:50 | 29/11/2023 Quyết định 1697/QĐ-BHXH ngày 27/11/2023 sửa đổi mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2023
  • 08:00 | 29/11/2023 Quyết định 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  • 07:55 | 29/11/2023 Thông tư 65/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 quy định về Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
  • 07:50 | 29/11/2023 Quyết định 3638/QĐ-BVHTTDL ngày 27/11/2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:14 | 28/11/2023 Thông tư 32/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 sửa đổi Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn