Chính sách mới >> Tài chính 10/01/2019 11:21 AM

Khắc phục tình trạng sở hữu vốn TCTD vượt giới hạn

10/01/2019 11:21 AM

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 46/2018/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2019), trong đó yêu cầu tổ chức tín dụng (TCTD) đầu mối phối hợp với TCTD khác lập kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, TCTD phối hợp với cổ đông lớn rà soát, xác định danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một TCTD khác.

TCTD đầu mối phối hợp với TCTD khác, nhóm cổ đông lớn có liên quan lập Kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn, triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2020 tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhóm cổ đông lớn có liên quan tuân thủ khoản 3 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung 2017). Như vậy, ngày 31/12/2020 là hạn chót để các bên đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhóm cổ đông lớn có liên quan không vượt quá 5% vốn điều lệ của một TCTD khác.

(Hiện hành, khoản 3 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng 2010 chưa có quy định "cổ đông lớn của một TCTD và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một TCTD khác").

TCTD đầu mối gửi NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), TCTD khác, nhóm cổ đông lớn có liên quan Kế hoạch khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 01/3/2019,…

Ngoài ra, cũng từ ngày 01/3/2019, nhóm cổ đông lớn có liên quan không được tăng số lượng cổ phần sở hữu tại TCTD đầu mối, TCTD khác dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp:

- Nhận cổ phiếu thưởng hoặc cổ tức bằng cổ phiếu;

- Mua cổ phiếu phát hành thêm khi TCTD đầu mối, TCTD khác tăng vốn điều lệ nhưng đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần sau khi mua tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Thông tư 46 còn bãi bỏ khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư 06/2015/TT-NHNN ngày 01/6/2015.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn