Hiệp định EVFTA 22/09/2020 17:18 PM

Đã có Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện EVFTA giai đoạn 2020-2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/09/2020 17:18 PM

Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) giai đoạn 2020-2022.

Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện EVFTA

Ảnh chụp một phần Nghị định 111/2020 Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện EVFTA giai đoạn 2020-2022

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 111/2020:

**Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA: gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang các lãnh thổ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020 đối với từng mã hàng;

**Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA: gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu từ các lãnh thổ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020 đối với từng mã hàng.

- Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 111/2020 được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và chi tiết theo cấp mã 8 số hoặc 10 số.

Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung, người khai hải quan kê khai mô tả, mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi, bổ sung và áp dụng thuế suất của mã hàng hoá được sửa đổi, bổ sung quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 111/2020.

Phân loại hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Cột “Thuế suất (%)” tại Phụ lục I và Phụ lục II: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau, bao gồm:

+ Cột “01/8/2020 - 31/12/2020”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

+ Cột “2021”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

+ Cột “2022”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Nghị định 111/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/9/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,052

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn