Chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 08/2018

Sau đây là loạt bài viết về các Chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 08/2018:

  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2018 08:50 | 31/07/2018
  • Tiếp theo bài viết “ Toàn bộ Nghị định mới có hiệu lực từ đầu tháng 8/2018 ”, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tiếp tục gửi tới quý thành viên một số chính sách nổi bật được nêu tại các Thông tư, Thông tư liên tịch sau đây:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn