Bản Tin Văn Bản Mới 01/06/2024 10:34 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 29 - 31/05/2024

01/06/2024 10:34 AM

Từ ngày 29 - 31/05/2024, có 371 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 01 Nghị định, 03 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/05/2024) Quyết định 1185/QĐ-BKHĐT năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. (20/05/2024) Quyết định 1005/QĐ-BKHCN về Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (27/03/2024) Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi mức phí, lệ phí lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
Đầu tư
1. (28/05/2024) Công điện 54/CĐ-TTg năm 2024 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đúng kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (24/05/2024) Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
3. (17/05/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh kèm Quyết định 19/2021/QĐ-UBND
4. (15/05/2024) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang (Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền)
5. (24/04/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre từ năm 2023 sang năm 2024
6. (12/04/2024) Nghị quyết 13/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2024 (đợt 2)
7. (13/04/2021) Quyết định 444/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (30/12/2020) Quyết định 4811/QĐ-UBND năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thương mại
1. (30/05/2024) Công văn 3640/BCT-TTTN năm 2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (29/05/2024) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định 1367/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (27/05/2024) Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở do Chính phủ ban hành
4. (27/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 9 quy định Quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 29/2021/QĐ-UBND
5. (23/05/2024) Quyết định 1549/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại và hợp tác đầu tư, du lịch của tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh vùng Tây Nguyên, Miền Trung giai đoạn 2024–2025, định hướng đến 2030
6. (23/05/2024) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
7. (17/05/2024) Quyết định 856/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
8. (17/05/2024) Quyết định 855/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
9. (14/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang
10. (14/05/2024) Công điện 01/CĐ-BTC năm 2024 về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính điện
11. (21/04/2024) Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2024 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (15/04/2024) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
13. (28/03/2024) Nghị quyết 380/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Xuất nhập khẩu
1. (23/05/2024) Công văn 2269/TCHQ-TXNK năm 2024 về thủ tục hải quan, hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (26/04/2024) Quyết định 828/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực xuất khẩu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025” năm 2024
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/05/2024) Quyết định 900/QĐ-BTP năm 2024 về Kế hoạch triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi biêu, phường do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (15/04/2024) Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/05/2024) Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành
2. (24/05/2024) Công văn 2203/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (22/05/2024) Công văn 2255/TCHQ-TXNK năm 2024 về thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/04/2024) Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND về Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (24/04/2024) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND về Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (05/04/2024) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
7. (02/04/2024) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bảo hiểm
1. (22/05/2024) Công văn 1488/BHXH-TT năm 2024 tăng cường truyền thông chuyên đề về bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (15/05/2024) Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lao động - Tiền lương
1. (30/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (29/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên
3. (27/05/2024) Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4. (23/05/2024) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2024 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh
5. (23/05/2024) Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
6. (17/05/2024) Công văn 28811/CTHN-TTHT năm 2024 về xác định chi phí được trừ đối với khoản bồi thường cho người bị tai nạn lao động do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (15/04/2024) Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
8. (29/03/2024) Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2024-2026
9. (29/03/2024) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
10. (29/03/2024) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
11. (29/03/2024) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
12. (29/03/2024) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
13. (29/03/2024) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
14. (29/03/2024) Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2024-2026
15. (29/03/2024) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2024-2026
16. (29/03/2024) Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
17. (28/03/2024) Nghị quyết 377/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội tỉnh Hòa Bình năm 2024
18. (28/03/2024) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
19. (28/03/2024) Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức; số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và lao động hợp đồng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
Công nghệ thông tin
1. (27/05/2024) Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (27/05/2024) Quyết định 805/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024
3. (24/05/2024) Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định
4. (24/05/2024) Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá của thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
5. (24/05/2024) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
6. (24/05/2024) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Nam Định
7. (24/05/2024) Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình
8. (23/05/2024) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2024 tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (21/05/2024) Công văn 1466/BHXH-TT năm 2024 thông tin, truyền thông bảo đảm an toàn thông tin mạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
10. (21/05/2024) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Đắk Nông ban hành
11. (21/05/2024) Quyết định 416/QĐ-UBND-HC năm 2024 phê duyệt Đề án Phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2024-2025 và đến năm 2030
12. (21/05/2024) Quyết định 826/QĐ-BTTTT năm 2024 phê duyệt "Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn" ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024-2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (21/05/2024) Công văn 5196/BTC-KBNN năm 2024 hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, đối soát, hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
14. (20/05/2024) Quyết định 1186/QĐ-BKHĐT năm 2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15. (03/05/2024) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế hoạt động hệ thống Hỗ trợ tham gia cộng đồng, tra cứu thông tin GIS cơ bản, phản hồi thông báo cho người dân do tỉnh Vĩnh Long ban hành
16. (03/05/2024) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Vĩnh Long
17. (02/05/2024) Quyết định 689/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
18. (24/04/2024) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2024 quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
19. (10/04/2024) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
20. (09/04/2024) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2024 Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
21. (31/03/2024) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
22. (31/12/2020) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, phiên bản 2.0
Bất động sản
1. (27/05/2024) Quyết định 1564/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
2. (27/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (24/05/2024) Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2024 về điều chỉnh quy mô, vị trí công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
4. (24/05/2024) Quyết định 1553/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
5. (24/05/2024) Chỉ thị 34-CT/TW năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
6. (23/05/2024) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
7. (22/05/2024) Quyết định 2067/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
8. (21/05/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
9. (21/05/2024) Quyết định 2023/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh công trình, dự án và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
10. (21/05/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (14/05/2024) Quyết định 1622/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
12. (13/05/2024) Quyết định 981/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
13. (13/05/2024) Quyết định 987/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
14. (04/05/2024) Quyết định 159/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thành phố do tỉnh Tuyên Quang ban hành
15. (03/05/2024) Quyết định 1479/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
16. (10/04/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điều 18 của Quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất; xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo quyết định 12/2023/QĐ-UBND
17. (10/04/2024) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
18. (21/02/2024) Quyết định 320/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
19. (31/12/2023) Quyết định 1852/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
20. (31/12/2023) Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
21. (31/12/2023) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Dịch vụ pháp lý
1. (17/05/2024) Quyết định 852/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
2. (23/04/2024) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
3. (29/01/2024) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
Sở hữu trí tuệ
1. (25/03/2024) Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Lai Châu” kèm theo Quyết định 1183/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành
2. (21/10/2021) Quyết định 3683/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030”
Bộ máy hành chính
1. (30/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 15 Quy định quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND và bãi bỏ Khoản 9 Điều 1 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND và 04/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND
2. (29/05/2024) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (29/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (29/05/2024) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
5. (28/05/2024) Công văn 2992/BNV-TCBC năm 2024 thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
6. (28/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
7. (28/05/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND về phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
8. (28/05/2024) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Cần Thơ
9. (28/05/2024) Quyết định 1203/QĐ-BTC năm 2024 bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC hướng dẫn quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (28/05/2024) Quyết định 482/QĐ-BXD về Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Bộ Xây dựng
11. (28/05/2024) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
12. (27/05/2024) Quyết định 1408/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13. (27/05/2024) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
14. (27/05/2024) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Cần Thơ
15. (27/05/2024) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận
16. (27/05/2024) Quyết định 1563/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
17. (27/05/2024) Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
18. (27/05/2024) Nghị quyết 34/2024/NQ-HĐND quy định mức chi đối với các nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang
19. (27/05/2024) Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2024 về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Đất đai 31/2024/QH15, Luật Nhà ở 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 do Chính phủ ban hành
20. (27/05/2024) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
21. (27/05/2024) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
22. (27/05/2024) Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND về Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang
23. (27/05/2024) Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND về lựa chọn 02 đơn vị cấp huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
24. (27/05/2024) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
25. (26/05/2024) Quyết định 961/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La năm 2024
26. (25/05/2024) Thông báo 245/TB-VPCP năm 2024 về Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
27. (24/05/2024) Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
28. (24/05/2024) Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận
29. (24/05/2024) Quyết định 2726/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hà Nội
30. (24/05/2024) Quyết định 2733/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hà Nội
31. (24/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
32. (24/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
33. (24/05/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
34. (24/05/2024) Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
35. (24/05/2024) Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
36. (24/05/2024) Quyết định 665/QĐ-BGTVT năm 2024 sửa đổi nội dung tại Điều 2 Quyết định 651/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
37. (24/05/2024) Quyết định 1205/QĐ-BKHĐT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2019-2023
38. (24/05/2024) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ
39. (24/05/2024) Quyết định 2722/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hà Nội
40. (24/05/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thái Bình
41. (24/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
42. (24/05/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
43. (23/05/2024) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2024 sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
44. (23/05/2024) Quyết định 485/QĐ-UBND năm 2024 về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
45. (23/05/2024) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2024 về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh Bắc Giang
46. (23/05/2024) Quyết định 490/QĐ-UBND năm 2024 sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
47. (23/05/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
48. (23/05/2024) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
49. (23/05/2024) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
50. (23/05/2024) Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ
51. (23/05/2024) Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
52. (23/05/2024) Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư, Hộ tịch và Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
53. (23/05/2024) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
54. (23/05/2024) Quyết định 1235/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
55. (23/05/2024) Quyết định 33/2024/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội
56. (23/05/2024) Quyết định 1035/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
57. (22/05/2024) Quyết định 630/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
58. (22/05/2024) Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
59. (22/05/2024) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
60. (22/05/2024) Quyết định 1338/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa
61. (22/05/2024) Quyết định 36/2024/QĐ-UBND quy định về số lượng và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
62. (22/05/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
63. (22/05/2024) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
64. (22/05/2024) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
65. (22/05/2024) Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
66. (22/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
67. (22/05/2024) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt chuẩn hoá Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
68. (22/05/2024) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
69. (22/05/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
70. (21/05/2024) Quyết định 1317/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
71. (21/05/2024) Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
72. (21/05/2024) Quyết định 26/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 18 và 21 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 12/2023/QĐ-UBND
73. (21/05/2024) Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Thành phố Hà Nội ban hành
74. (21/05/2024) Quyết định 4900/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
75. (21/05/2024) Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
76. (21/05/2024) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
77. (21/05/2024) Công văn 1572/UBND-KSTTHC năm 2024 thực hiện Thông báo 210/TB-VPCP về kết luận buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính do Thành phố Hà Nội ban hành
78. (20/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND về Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
79. (20/05/2024) Quyết định 1275/QĐ-BNG năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao
80. (20/05/2024) Quyết định 409/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
81. (20/05/2024) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
82. (20/05/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
83. (20/05/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
84. (20/05/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
85. (20/05/2024) Quyết định 1004/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
86. (20/05/2024) Quyết định 1006/QĐ-BKHCN về Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
87. (17/05/2024) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2024 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
88. (17/05/2024) Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư, Hộ tịch và Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
89. (17/05/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
90. (17/05/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quỵền hạn và tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
91. (17/05/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
92. (17/05/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
93. (17/05/2024) Quyết định 853/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
94. (16/05/2024) Kế hoạch 169/KH-UBND về Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
95. (16/05/2024) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thủy sản, Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
96. (16/05/2024) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2024 công bố chuẩn hoá Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
97. (16/05/2024) Quyết định 425/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
98. (15/05/2024) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
99. (15/05/2024) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
100. (14/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Tây Ninh
101. (14/05/2024) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
102. (14/05/2024) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2024 về sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết do tỉnh Quảng Ninh ban hành
103. (14/05/2024) Quyết định 1678/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
104. (13/05/2024) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
105. (13/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
106. (13/05/2024) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh
107. (13/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
108. (13/05/2024) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
109. (13/05/2024) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
110. (13/05/2024) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
111. (12/05/2024) Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị định quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
112. (10/05/2024) Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
113. (09/05/2024) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hoạt động xây dựng thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
114. (08/05/2024) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
115. (08/05/2024) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
116. (08/05/2024) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
117. (08/05/2024) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y, Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
118. (08/05/2024) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
119. (07/05/2024) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
120. (07/05/2024) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
121. (07/05/2024) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
122. (06/05/2024) Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hưng Yên
123. (04/05/2024) Quyết định 62/QĐ-BCĐCTTĐQG năm 2024 thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải ban hành
124. (03/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
125. (02/05/2024) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
126. (26/04/2024) Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
127. (26/04/2024) Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
128. (26/04/2024) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Long
129. (25/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
130. (25/04/2024) Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
131. (24/04/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre
132. (24/04/2024) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2024 về đổi tên các khu phố thuộc Phường 3, Phường 4 thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
133. (23/04/2024) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 993/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Vĩnh Long ban hành
134. (23/04/2024) Quyế định 824/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
135. (23/04/2024) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
136. (19/04/2024) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
137. (19/04/2024) Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
138. (19/04/2024) Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
139. (16/04/2024) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, đường thủy nội địa, đường bộ và đăng kiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
140. (15/04/2024) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
141. (15/04/2024) Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
142. (15/04/2024) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
143. (12/04/2024) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
144. (12/04/2024) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2024 thí điểm phân cấp cho huyện Trà Cú và huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025
145. (11/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2016/QĐ-UBND về đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
146. (11/04/2024) Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
147. (10/04/2024) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
148. (09/04/2024) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở công Thương tỉnh Vĩnh Long
149. (04/04/2024) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
150. (03/04/2024) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
151. (28/03/2024) Nghị quyết 378/NQ-HĐND quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 do tỉnh Hòa Bình ban hành
152. (28/03/2024) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
153. (28/03/2024) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
154. (22/03/2024) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
155. (21/03/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
156. (21/03/2024) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
157. (19/03/2024) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện, không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
158. (14/03/2024) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
159. (29/02/2024) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2024 về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
160. (28/02/2024) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ hệ thống hóa 2019-2023
161. (29/01/2024) Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2019-2023
162. (29/01/2024) Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
163. (25/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2023/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
164. (30/11/2023) Quyết định 2551/QĐ-UBND năm 2023 về biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do tỉnh Đắk Lắk ban hành
165. (22/10/2021) Quyết định 4116/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
166. (21/10/2021) Quyết định 4527/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
167. (20/10/2021) Quyết định 3309/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các danh mục chuyên đề thi đua hằng năm thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
168. (29/03/2021) Quyết định 415/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
169. (31/12/2020) Quyết định 2663/QĐ-BTP năm 2020 sửa đổi Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP
170. (31/12/2020) Quyết định 853/QĐ-UBDT năm 2020 về Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc
171. (23/11/2020) Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
172. (29/03/2019) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn Luật Chăn nuôi
Trách nhiệm hình sự
1. (24/05/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 313 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (28/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy định số lượng, chủng loại; phương thức quản lý, thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
2. (28/05/2024) Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2024 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/05/2024) Quyết định 674/QĐ-BGTVT điều chỉnh chi hoạt động kinh tế đường thủy nội địa năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
4. (24/05/2024) Nghị quyết 22/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
5. (23/05/2024) Quyết định 1377/QĐ-BYT giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (23/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (21/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
8. (21/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
9. (16/05/2024) Nghị quyết 327/NQ-HĐND năm 2024 số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12-16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 5, Điều 8, Nghị định 72/2023/NĐ-CP
10. (16/05/2024) Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
11. (15/05/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2024 bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh tế xây dựng của thành phố Hà Nội
12. (15/05/2024) Nghị quyết 10/2024/NQ-HĐND quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội
13. (15/05/2024) Thông tư 13/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
14. (10/05/2024) Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND về Quy định mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15. (04/05/2024) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt giá thay thế về cây trồng trên đất áp dụng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
16. (24/04/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 32/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tiền Giang ban hành
17. (24/04/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND sửa đổi Mục II Điều 1 Nghị quyết 33/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tiền Giang ban hành
18. (12/04/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Trà Vinh ban hành
19. (03/04/2024) Quyết định 569/QĐ-BTP năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
20. (22/06/2023) Quyết định 2531/QĐ-BNN-KHCN năm 2023 quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21. (10/02/2020) Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh danh mục tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định 2235/QĐ-UBND
Xây dựng - Đô thị
1. (24/05/2024) Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045
2. (24/05/2024) Kết luận 80-KL/TW năm 2024 về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (22/05/2024) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2024 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
4. (22/05/2024) Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2024 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
5. (22/05/2024) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
6. (21/05/2024) Quyết định 26/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (21/05/2024) Hướng dẫn 12/HD-BCA-V05 năm 2024 thực hiện Tiêu chí số 4 về "An ninh, trật tự đô thị" theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét, công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh do Bộ Công an ban hành
8. (13/05/2024) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án thí điểm huy động sự tham gia quản lý vỉa hè đường đô thị của các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
9. (24/04/2024) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi nội dung tiêu chí của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
10. (15/03/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035
11. (29/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
12. (31/12/2020) Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án xây dựng Nông thôn mới trong quá trình đô thị huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
13. (31/12/2020) Quyết định 3415/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030
14. (30/12/2020) Quyết định 3093/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035
15. (30/12/2020) Quyết định 2264/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (28/12/2020) Quyết định 2464/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang
Giao thông - Vận tải
1. (29/05/2024) Thông tư 14/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (29/05/2024) Thông tư 15/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (22/05/2024) Quyết định 28/2024/QĐ-UBND quy định về khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển; có giải pháp phân luồng giao thông, kỉểm soát ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường không khí đối với đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (03/05/2024) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2024 công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Giáo dục
1. (30/05/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
2. (30/05/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (29/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (29/05/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (25/05/2024) Quyết định 28/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (24/05/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2024 về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập giai đoạn 2024-2030 do tỉnh Bắc Giang ban hành
7. (22/05/2024) Hướng dẫn 1908/HD-UBND về nội dung thực hiện Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo Đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030
8. (21/05/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
9. (10/05/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
10. (08/05/2024) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9, sách giáo khoa và chuyên đề học tập lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
11. (08/05/2024) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục bổ sung sách giáo khoa và chuyên đề học tập lớp 10, 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
12. (03/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
13. (26/04/2024) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
14. (29/03/2024) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2024 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội
15. (01/03/2024) Quyết định 704/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16. (14/04/2021) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2021-2022
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/05/2024) Quyết định 1260/QĐ-BCT năm 2024 phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (25/05/2024) Thông báo 244/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/05/2024) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (22/05/2024) Quyết định 27/2024/QĐ-UBND quy định về yêu cầu kỹ thuật, thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5. (21/05/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (21/05/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND về Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7. (17/05/2024) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận 61-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Trà Vinh ban hành
Thể thao - Y tế
1. (28/05/2024) Hướng dẫn 2229/HD-BVHTTDL năm 2024 tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (27/05/2024) Quyết định 332/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty cổ phần thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến) do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (27/05/2024) Công văn 3328/BTNMT-TCCB năm 2024 tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (27/05/2024) Quyết định 331/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 401 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 197 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (21/05/2024) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2024 tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (16/05/2024) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (02/05/2024) Quyết định 1093/QĐ-BYT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (22/04/2024) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2024 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2024-2030
Quyền dân sự
1. (25/03/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (30/05/2024) Quyết định 36/2024/QĐ-UBND về Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Biên tập, xuất bản sách "Những bông hoa đẹp" Thành phố Hà Nội
2. (30/05/2024) Quyết định 37/2024/QĐ-UBND về Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước do Thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/05/2024) Quyết định 38/2024/QĐ-UBND hướng dẫn tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (27/05/2024) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (27/05/2024) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (24/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (24/05/2024) Kế hoạch 1524/KH-BHXH về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. (21/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu Đất Sen Hồng” và “Công dân danh dự Đất Sen Hồng” do tỉnh Đồng Tháp ban hành
9. (14/05/2024) Hướng dẫn 155-HD/BTGTW năm 2024 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
10. (06/05/2024) Công văn 01/CV-UBQGNCT triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành
11. (17/04/2024) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12. (03/04/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026” do tỉnh Hưng Yên ban hành
13. (31/12/2020) Quyết định 2530/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ tàu lặn tại Vịnh Nha trang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực khác
1. (29/05/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (28/05/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3. (22/05/2024) Quyết định 870/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
4. (06/05/2024) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (11/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 23/2020/QĐ-UBND
6. (07/05/2019) Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (27/04/2016) Quyết định 949/QĐ-TCĐBVN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn cơ sở do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
8. (15/11/2013) Quyết định 3553/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,232

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn