Bản Tin Văn Bản Mới 01/06/2024 07:33 AM

Bản tin văn bản pháp luật cấp Trung ương tháng 05/2024

01/06/2024 07:33 AM

Sau đây là danh sách văn bản pháp quy cấp Trung Ương được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 01/05 - 31/05/2024:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/05/2024) Quyết định 1185/QĐ-BKHĐT năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. (20/05/2024) Quyết định 1005/QĐ-BKHCN về Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (17/05/2024) Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần đến hết năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (16/05/2024) Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (09/05/2024) Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
6. (26/04/2024) Quyết định 1003/QĐ-BCT Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương
7. (31/12/2020) Quyết định 3620/QĐ-BCT năm 2020 phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công Thương ban hành
Đầu tư
1. (24/05/2024) Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
2. (17/05/2024) Thông tư 07/2024/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (14/05/2024) Thông tư 05/2024/TT-BYT quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (10/05/2024) Quyết định 401/QĐ-TTg năm 2024 điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (27/04/2024) Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (26/04/2024) Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (27/05/2024) Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở do Chính phủ ban hành
2. (17/05/2024) Quyết định 856/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
3. (17/05/2024) Quyết định 855/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
4. (16/05/2024) Nghị định 55/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
5. (14/05/2024) Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (07/05/2024) Quyết định 381/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (03/05/2024) Quyết định 506/QĐ-BGTVT năm 2024 về Kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên
8. (24/04/2024) Quyết định 977/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
9. (19/04/2024) Quyết định 924/QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (19/04/2024) Quyết định 933/QĐ-BCT năm 2024 về Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
11. (29/12/2023) Quyết định 3376/QĐ-BCT năm 2023 phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/05/2024) Quyết định 900/QĐ-BTP năm 2024 về Kế hoạch triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi biêu, phường do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (16/05/2024) Thông tư 03/2024/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (15/05/2024) Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
4. (15/05/2024) Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/05/2024) Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành
2. (20/05/2024) Quyết định 673/QĐ-TCT Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
3. (20/05/2024) Thông tư 41/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (14/05/2024) Quyết định 1099/QĐ-BTC năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm công chức của Tổng cục Thuế
5. (09/05/2024) Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Chứng khoán
1. (23/04/2024) Quyết định 941/QĐ-BTC năm 2024 phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030
Bảo hiểm
1. (07/05/2024) Quyết định 510/QĐ-BHXH năm 2024 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 398-NQ/BCSĐ
2. (26/04/2024) Quyết định 488/QĐ-BHXH năm 2024 về Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (22/12/2023) Quyết định 1972/QĐ-BHXH năm 2023 sửa đổi Điều 1 của Quyết định 2222/QĐ-BHXH về mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các cơ sở giáo dục do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (17/05/2024) Quyết định 624/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (16/05/2024) Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế
3. (06/05/2024) Thông tư 04/2024/TT-BLĐTBXH quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (19/04/2024) Quyết định 901/QĐ-CHK năm 2024 Sổ tay hướng dẫn đào tạo cho chuyên viên kỹ thuật và giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay (Technical staff/Inspectors) (tu chỉnh lần 3) do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (18/04/2024) Thông tư 03/2024/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (21/05/2024) Quyết định 1332/QĐ-BYT năm 2024 về Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (21/05/2024) Quyết định 826/QĐ-BTTTT năm 2024 phê duyệt "Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn" ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024-2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (20/05/2024) Quyết định 1186/QĐ-BKHĐT năm 2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. (10/05/2024) Thông tư 04/2024/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (10/05/2024) Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở
6. (09/05/2024) Nghị định 47/2024/NĐ-CP về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia
7. (08/05/2024) Quyết định 1080/QĐ-BCT Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2024
8. (07/05/2024) Quyết định 724/QĐ-BTTTT năm 2024 về Bộ tiêu chí yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (06/05/2024) Quyết định 1005/QĐ-CHK năm 2024 về Phiên bản 02 Tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
10. (02/05/2024) Quyết định 689/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
11. (30/04/2024) Thông tư 03/2024/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (26/04/2024) Quyết định 668/QĐ-BTTTT năm 2024 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (26/04/2024) Quyết định 671/QĐ-BTTTT năm 2024 hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14. (11/04/2024) Quyết định 924/QĐ-BYT năm 2024 phê duyệt Kế hoạch xây dựng và cung cấp dữ liệu mở của Bộ Y tế giai đoạn 2024-2025
15. (20/12/2023) Quyết định 3928/QĐ-BVHTTDL năm 2023 Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
16. (21/11/2022) Quyết định 3784/QĐ-BGDĐT năm 2022 về "Hướng dẫn xây dựng học liệu số và khoá học trực tuyến trên ứng dụng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) của Bộ Giáo dục và Đào tạo"
17. (31/12/2020) Quyết định 4919/QĐ-BGDĐT năm 2020 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bất động sản
1. (24/05/2024) Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2024 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
2. (17/05/2024) Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi Khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 31/2024/QH15 do Chính phủ ban hành
3. (17/05/2024) Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi Khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở 27/2023/QH15 và Khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15 do Chính phủ ban hành
4. (17/04/2024) Quyết định 678/QĐ-BTP về Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (18/05/2024) Nghị định 56/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
2. (17/05/2024) Quyết định 849/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
3. (17/05/2024) Quyết định 850/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
4. (17/05/2024) Quyết định 851/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
5. (17/05/2024) Quyết định 852/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
6. (15/05/2024) Thông tư 03/2024/TT-BTP sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (04/05/2024) Nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP
Bộ máy hành chính
1. (28/05/2024) Quyết định 482/QĐ-BXD về Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Bộ Xây dựng
2. (28/05/2024) Quyết định 1203/QĐ-BTC năm 2024 bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC hướng dẫn quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (27/05/2024) Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2024 về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Đất đai 31/2024/QH15, Luật Nhà ở 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 do Chính phủ ban hành
4. (27/05/2024) Quyết định 1408/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5. (25/05/2024) Nghị định 59/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP
6. (24/05/2024) Quyết định 1205/QĐ-BKHĐT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2019-2023
7. (24/05/2024) Quyết định 665/QĐ-BGTVT năm 2024 sửa đổi nội dung tại Điều 2 Quyết định 651/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (23/05/2024) Quyết định 444/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (23/05/2024) Quyết định 1035/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
10. (22/05/2024) Quyết định 630/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
11. (22/05/2024) Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT năm 2024 đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (22/05/2024) Quyết định 440/QĐ-TTg năm 2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (21/05/2024) Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2024 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
14. (20/05/2024) Quyết định 669/QĐ-TCT năm 2024 về Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế
15. (20/05/2024) Quyết định 1275/QĐ-BNG năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao
16. (20/05/2024) Quyết định 1004/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
17. (20/05/2024) Quyết định 1006/QĐ-BKHCN về Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18. (18/05/2024) Quyết định 428/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình của Thủ tướng Chính phủ ban hành
19. (17/05/2024) Quyết định 854/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
20. (17/05/2024) Quyết định 853/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
21. (16/05/2024) Quyết định 424/QĐ-TTg năm 2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Thủ tướng Chính phủ ban hành
22. (16/05/2024) Quyết định 1131/QĐ-BTC năm 2024 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần của Bộ Tài chính
23. (16/05/2024) Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
24. (16/05/2024) Quyết định 425/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
25. (15/05/2024) Nghị định 51/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
26. (15/05/2024) Quyết định 1269/QĐ-BYT năm 2024 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế
27. (14/05/2024) Quyết định 431/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024
28. (13/05/2024) Quyết định 1092/QĐ-BTC năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2019-2023
29. (12/05/2024) Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị định quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
30. (11/05/2024) Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
31. (10/05/2024) Quyết định 856/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới, bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
32. (10/05/2024) Quyết định 547/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
33. (10/05/2024) Quyết định 545/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
34. (10/05/2024) Quyết định 549/QĐ-BGTVT Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
35. (09/05/2024) Quyết định 533/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
36. (09/05/2024) Quyết định 563/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 về Nội quy làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại trụ sở Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh Xã hội
37. (08/05/2024) Quyết định 1283/QĐ-BNN-TS năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38. (07/05/2024) Nghị quyết 65/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024
39. (07/05/2024) Quyết định 790/QĐ-BKHCN năm 2024 đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
40. (06/05/2024) Thông tư 01/2024/TT-BXD hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
41. (03/05/2024) Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
42. (02/05/2024) Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2024 sửa đổi thẩm quyền của trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
43. (02/05/2024) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2024 dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành
44. (26/04/2024) Quyết định 494/QĐ-BGTVT năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
45. (26/04/2024) Quyết định 1213/QĐ-BNN-TS năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46. (26/04/2024) Quyết định 1214/QĐ-BNN-TY năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47. (26/04/2024) Quyết định 253/QĐ-VPCP năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ 2019-2023
48. (26/04/2024) Quyết định 979/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 của Bộ Tài chính
49. (26/04/2024) Thông tư 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
50. (24/04/2024) Thông tư 01/2024/TT-VKSTC quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
51. (24/04/2024) Quyết định 335/QĐ-TTg năm 2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
52. (17/04/2024) Quyết định 680/QĐ-BTP năm 2024 công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
53. (16/04/2024) Quyết định 321/QĐ-BXD năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
54. (12/04/2024) Quyết định 635/QĐ-BTP năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn trong lĩnh vực xây dựng, thực thi pháp luật, pháp chế, giám định tư pháp và thi hành án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
55. (12/04/2024) Quyết định 639/QĐ-BTP năm 2024 về Kế hoạch soạn thảo dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
56. (11/04/2024) Thông tư 01/2024/TT-TANDTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Toà án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
57. (09/04/2024) Quyết định 503/QĐ-BTTTT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
58. (29/03/2024) Quyết định 536/QĐ-BTP về Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
59. (15/03/2024) Quyết định 447/QĐ-BTC năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực kho bạc nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
60. (06/03/2024) Quyết định 215/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
61. (25/01/2024) Quyết định 398/QĐ-BNN-PC năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ 2019-2023
62. (29/12/2023) Quyết định 4260/QĐ-BTNMT năm 2023 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
63. (11/12/2023) Quyết định 2718/QĐ-BTC năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
64. (10/08/2023) Quyết định 1726/QĐ-BTC năm 2023 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
65. (31/12/2021) Quyết định 2626/QĐ-BTC năm 2021 về "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ chức, miễn nhiệm; luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính"
66. (22/10/2021) Quyết định 4116/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
67. (09/04/2021) Quyết định 545/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
68. (29/03/2021) Quyết định 415/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
69. (31/12/2020) Quyết định 2663/QĐ-BTP năm 2020 sửa đổi Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP
70. (31/12/2020) Quyết định 853/QĐ-UBDT năm 2020 về Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc
71. (04/12/2015) Quyết định 1868/QĐ-TĐC năm 2015 về Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Trách nhiệm hình sự
1. (24/05/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 313 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (15/03/2024) Thông tư 10/2024/TT-BCA quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (16/05/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (15/05/2024) Quyết định 119A/QĐ-CA năm 2024 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (28/05/2024) Quyết định 674/QĐ-BGTVT điều chỉnh chi hoạt động kinh tế đường thủy nội địa năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2. (23/05/2024) Quyết định 1377/QĐ-BYT giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (20/05/2024) Thông tư 02/2024/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
4. (18/05/2024) Quyết định 431/QĐ-TTg giao kinh phí năm 2024 cho các chương trình, dự án và kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (17/05/2024) Thông tư 40/2024/TT-BTC hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (16/05/2024) Thông tư 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (15/05/2024) Thông tư 12/2024/TT-BGTVT quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
8. (15/05/2024) Thông tư 13/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
9. (09/05/2024) Quyết định 1085/QĐ-BTC năm 2024 về Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính
10. (06/05/2024) Quyết định 1159/QĐ-BYT điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước để thực hiện các hoạt động truyền thông của Bộ Y tế năm 2024
11. (26/04/2024) Thông tư 11/2024/TT-BGTVT quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
12. (26/04/2024) Quyết định 975/QĐ-BTC năm 2024 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Thời báo Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (19/04/2024) Quyết định 496/QĐ-TCT Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Tổng cục Thuế
14. (11/04/2024) Quyết định 449/QĐ-TCT Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Tổng cục Thuế
15. (03/04/2024) Quyết định 569/QĐ-BTP năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
16. (12/03/2024) Quyết định 361/QĐ-BKHCN Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
17. (31/12/2023) Quyết định 1751/QĐ-TTg năm 2023 hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
18. (29/12/2023) Quyết định 1739/QĐ-TTg hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19. (22/06/2023) Quyết định 2531/QĐ-BNN-KHCN năm 2023 quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xây dựng - Đô thị
1. (23/05/2024) Quyết định 445/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2024) Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/05/2024) Quyết định 610/QĐ-BGTVT năm 2024 phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (10/05/2024) Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (04/05/2024) Quyết định 377/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (04/05/2024) Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (04/05/2024) Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (04/05/2024) Quyết định 368/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (04/05/2024) Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (26/04/2024) Quyết định 497/QĐ-BGTVT năm 2024 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (30/12/2020) Quyết định 2264/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (29/05/2024) Thông tư 14/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (29/05/2024) Thông tư 15/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (20/05/2024) Nghị định 57/2024/NĐ-CP quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
4. (14/05/2024) Quyết định 1072/QĐ-CHK năm 2024 Kế hoạch tổng thể về bảo đảm hoạt động bay của Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (14/05/2024) Quyết định 1073/QĐ-CHK năm 2024 về Phiên bản 02 Tài liệu hướng dẫn khai thác của Phòng NOTAM Quốc tế do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
6. (13/05/2024) Quyết định 1055/QĐ-CHK năm 2024 về Tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
7. (13/05/2024) Quyết định 1062/QĐ-CHK năm 2024 phê duyệt ngân hàng câu hỏi thi sát hạch giấy phép, năng định bảo dưỡng tàu bay B737NG và B737Max do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
8. (13/05/2024) Quyết định 1056/QĐ-CHK năm 2024 về Tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
9. (10/05/2024) Quyết định 1046/QĐ-CHK năm 2024 hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 3) về Sân đường khu bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
10. (10/05/2024) Quyết định 1045/QĐ-CHK năm 2024 hướng dẫn thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 2) về Đường lăn, sân đỗ tàu bay và sân chờ tại sân bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
11. (09/05/2024) Quyết định 1043/QĐ-CHK năm 2024 về Phiên bản 01 Tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
12. (22/04/2024) Quyết định 908/QĐ-CHK năm 2024 về Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện quản lý tài liệu trong lĩnh vực giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay (tu chỉnh lần 3) do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
13. (12/04/2024) Quyết định 836/QĐ-CHK năm 2024 hướng dẫn thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Annex 14, Volume I) về Thiết kế, khai thác sân bay (Tu chỉnh lần 5) do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
14. (29/03/2024) Quyết định 888/QĐ-BNN-TS công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (31/12/2021) Quyết định 3555/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu kỹ thuật đối với chiếu sáng đường hầm dành cho giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (11/02/2020) Quyết định 146/QĐ-BGTVT năm 2020 dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (theo Quyết định 24/QĐ-BGTVT) kể từ ngày 01/4/2020 để thực hiện theo Quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (15/05/2024) Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (14/05/2024) Quyết định 1399/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh Buồm và Tập đoàn Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (14/05/2024) Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giữa Công ty Cổ phần IIG Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (13/05/2024) Quyết định 1388/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục EduGlobal và Tập đoàn Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (13/05/2024) Quyết định 1387/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán Ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (10/05/2024) Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (02/05/2024) Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (02/05/2024) Quyết định 1293/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (26/04/2024) Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (24/04/2024) Quyết định 1202/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024-2025
11. (01/03/2024) Quyết định 704/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (01/02/2024) Quyết định 469/QĐ-BGDĐT năm 2024 điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge tại Quyết định 2728/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (28/12/2023) Quyết định 4586/QĐ-BGDĐT năm 2023 sửa đổi Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/05/2024) Quyết định 1260/QĐ-BCT năm 2024 phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (16/05/2024) Thông tư 03/2024/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (16/05/2024) Thông tư 04/2024/TT-BTNMT quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (16/05/2024) Thông tư 05/2024/TT-BTNMT quy định về di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (10/05/2024) Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
6. (09/05/2024) Quyết định 389/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (06/05/2024) Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (06/05/2024) Quyết định 1257/QĐ-BNN-KHCN năm 2024 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (19/04/2024) Quyết định 1062/QĐ-BTNMT năm 2024 Kế hoạch thực hiện quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10. (19/04/2024) Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (27/05/2024) Quyết định 332/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty cổ phần thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến) do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (27/05/2024) Quyết định 331/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 401 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 197 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (21/05/2024) Quyết định 314/QĐ-QLD về công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 4 - Năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (21/05/2024) Quyết định 313/QĐ-QLD về công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4 năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (20/05/2024) Quyết định 1317/QĐ-BYT năm 2024 về "Hướng dẫn tổng hợp kết quả khảo sát và dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (17/05/2024) Quyết định 1315/QĐ-BYT năm 2024 về tài liệu Hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (17/05/2024) Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8. (16/05/2024) Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (14/05/2024) Quyết định 308/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 40 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 50 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
10. (14/05/2024) Quyết định 307/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
11. (14/05/2024) Quyết định 306/QĐ-QLD năm 2024 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 14) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
12. (10/05/2024) Quyết định 302/QĐ-QLD năm 2024 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (đợt 13) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
13. (08/05/2024) Quyết định 1231/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
14. (07/05/2024) Quyết định 293/QĐ-QLD năm 2024 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
15. (06/05/2024) Quyết định 292/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 414 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 196 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
16. (04/05/2024) Quyết định 289/QĐ-QLD năm 2024 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 13) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
17. (03/05/2024) Quyết định 287/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 3 năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
18. (02/05/2024) Quyết định 1093/QĐ-BYT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
19. (26/04/2024) Quyết định 279/QĐ-QLD năm 2024 sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
20. (04/04/2024) Quyết định 223/QĐ-QLD năm 2024 ban hành, bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
21. (22/03/2024) Quyết định 697/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định 1286/QĐ-TTg
22. (21/12/2023) Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT năm 2023 về “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyền dân sự
1. (24/04/2024) Quyết định 354/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lý Phương Liên do Chủ tịch nước ban hành
2. (22/04/2024) Quyết định 343/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 15 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
3. (22/04/2024) Quyết định 344/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Dín Ngọc Bích do Chủ tịch nước ban hành
4. (22/04/2024) Quyết định 345/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lim Cho Liêm do Chủ tịch nước ban hành
5. (22/04/2024) Quyết định 346/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Pan, Pao - Ling do Chủ tịch nước ban hành
6. (22/04/2024) Quyết định 347/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huynh Ngoc Duc do Chủ tịch nước ban hành
7. (22/04/2024) Quyết định 348/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Yu - Mei do Chủ tịch nước ban hành
8. (22/04/2024) Quyết định 350/QĐ-CTN năm 2024 cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Foo Say Wui do Chủ tịch nước ban hành
9. (16/04/2024) Quyết định 334/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Như Ý do Chủ tịch nước ban hành
10. (16/04/2024) Quyết định 335/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Võ Tùng Ân do Chủ tịch nước ban hành
11. (16/04/2024) Quyết định 336/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 366 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
12. (16/04/2024) Quyết định 337/QĐ-CTN năm 2024 cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Lin, He-Chen do Chủ tịch nước ban hành
13. (16/04/2024) Quyết định 338/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Li Shih, Nien do Chủ tịch nước ban hành
14. (16/04/2024) Quyết định 339/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Chiung - Mei do Chủ tịch nước ban hành
15. (16/04/2024) Quyết định 340/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân hiện đang cư trú tại thành phố Cần Thơ do Chủ tịch nước ban hành
16. (16/04/2024) Quyết định 341/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Wu, Tzu - Han do Chủ tịch nước ban hành
17. (12/04/2024) Quyết định 331/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen Shih, Chin - Chai do Chủ tịch nước ban hành
18. (12/04/2024) Quyết định 323/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
19. (12/04/2024) Quyết định 324/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
20. (12/04/2024) Quyết định 329/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 25 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
21. (12/04/2024) Quyết định 325/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
22. (12/04/2024) Quyết định 326/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
23. (12/04/2024) Quyết định 327/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
24. (12/04/2024) Quyết định 328/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
25. (12/04/2024) Quyết định 330/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Thai Thi Thu Thao do Chủ tịch nước ban hành
26. (05/04/2024) Quyết định 313/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 57 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
27. (05/04/2024) Quyết định 310/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Malaysia do Chủ tịch nước ban hành
28. (05/04/2024) Quyết định 311/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 53 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
29. (05/04/2024) Quyết định 312/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
30. (05/04/2024) Quyết định 314/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Luo Thư Quỳnh do Chủ tịch nước ban hành
31. (28/03/2024) Quyết định 290/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
32. (28/03/2024) Quyết định 292/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Du An Nhiên do Chủ tịch nước ban hành
33. (28/03/2024) Quyết định 291/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 57 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (10/05/2024) Quyết định 1279/QÐ-BVHTTDL xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư năm 2023 chuyển sang năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (09/05/2024) Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
3. (08/05/2024) Quyết định 1252/QÐ-BVHTTDL năm 2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình Hợp tác Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines” giai đoạn 2024-2029
4. (26/04/2024) Quyết định 1177/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (23/04/2024) Quyết định 1086/QĐ-BTNMT năm 2024 Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
6. (31/12/2020) Quyết định 2530/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ tàu lặn tại Vịnh Nha trang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực khác
1. (08/05/2024) Quyết định 1298/QĐ-BNN-KN năm 2024 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (17/04/2024) Quyết định 1115/QĐ-BNN-TT năm 2024 phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (18/12/2023) Quyết định 5415/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (18/12/2023) Quyết định 5416/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 phê duyệt Đề án Phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (31/12/2021) Quyết định 3556/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (29/12/2021) Quyết định 3454/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phát thải nguồn tĩnh và Chất lượng không khí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (31/12/2020) Quyết định 3989/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin và Bệnh động vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
8. (31/12/2020) Quyết định 4041/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Truy xuất nguồn gốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
9. (31/12/2020) Quyết định 3938/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia An toàn đồ chơi trẻ em và Thiết bị và bề mặt sân chơi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
10. (30/12/2020) Quyết định 3845/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Khe co giãn thép dạng răng lược và Dung dịch Bentonite Polyme do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (15/04/2020) Quyết định 981/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện và Xe máy và mô tô điện do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (15/04/2020) Quyết định 983/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (05/03/2020) Quyết định 531/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (28/12/2018) Quyết định 4122/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sơn phủ bảo vệ kết cấu bê tông do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (15/11/2013) Quyết định 3553/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn