Bản Tin Văn Bản Mới 29/05/2024 07:23 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 25 - 28/05/2024

29/05/2024 07:23 AM

Từ ngày 25 - 28/05/2024, có 453 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 02 Nghị định, 05 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (21/05/2024) Công văn 2156/TCT-CS năm 2024 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (20/05/2024) Quyết định 1185/QĐ-BKHĐT năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3. (16/05/2024) Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (10/04/2024) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (27/03/2024) Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi mức phí, lệ phí lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
Đầu tư
1. (24/05/2024) Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
2. (22/05/2024) Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2024 về Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
3. (22/05/2024) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025
4. (20/05/2024) Công văn 2130/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế nhà thầu tại dự án Thu gom và xử lý nước thải Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vốn ODA Thụy Sỹ do Tổng cục Thuế ban hành
5. (16/05/2024) Nghị quyết 324/NQ-HĐND năm 2024 phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 13) do tỉnh Sơn La ban hành
6. (14/05/2024) Nghị quyết 34/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khắc phục thiên tai năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (14/05/2024) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
8. (13/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí ưu tiên thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9. (06/05/2024) Nghị quyết 344/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai
10. (26/04/2024) Quyết định 857/QĐ-UBND về Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
11. (24/04/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre từ năm 2023 sang năm 2024
12. (01/04/2024) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
13. (29/03/2024) Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
14. (13/04/2021) Quyết định 444/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (14/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
16. (10/04/2017) Công văn 1317/TCT-CS năm 2017 về nghĩa vụ thuế của Nhà thầu nước ngoài liên quan đến dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành
Thương mại
1. (23/05/2024) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
2. (22/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND bãi bỏ 06 Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (22/05/2024) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
4. (21/05/2024) Kế hoạch 1846/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (21/05/2024) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
6. (17/05/2024) Kế hoạch hội thảo 367/KH-UBND phát triển liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2024
7. (15/05/2024) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 219-KH/TU thực hiện Kết luận 69-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Sơn La ban hành
8. (06/05/2024) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2030
9. (21/04/2024) Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2024 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (23/05/2024) Công văn 2269/TCHQ-TXNK năm 2024 về thủ tục hải quan, hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (20/05/2024) Công văn 29277/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
3. (26/04/2024) Quyết định 828/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực xuất khẩu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025” năm 2024
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (16/05/2024) Thông tư 03/2024/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (15/05/2024) Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (10/05/2024) Kế hoạch 1709/KH-UBND năm 2024 triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do tỉnh Hải Dương ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/05/2024) Công văn 2203/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
2. (24/05/2024) Công văn 2204/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (22/05/2024) Công văn 2236/TCHQ-TXNK năm 2024 phân loại, áp dụng mức thuế bộ linh kiện CKD ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (22/05/2024) Công văn 5258/BTC-TCT năm 2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành
5. (22/05/2024) Công văn 2255/TCHQ-TXNK năm 2024 về thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (21/05/2024) Công văn 2154/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (21/05/2024) Công văn 2155/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (21/05/2024) Công văn 2159/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (21/05/2024) Công văn 2157/TCT-CS năm 2024 xác định mã nhóm, loại tài nguyên và giá tính thuế tài nguyên đối với hai loại khoáng sản tại Mỏ cát, sỏi cuội kết đồi Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn do Tổng cục Thuế ban hành
10. (20/05/2024) Công văn 29269/CTHN-TTHT năm 2024 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (20/05/2024) Công văn 29270/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
12. (20/05/2024) Quyết định 673/QĐ-TCT Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
13. (16/05/2024) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực Thuế thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
14. (15/05/2024) Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐND quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Thành phố Hà Nội
15. (03/05/2024) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của một số thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp huyện theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
16. (03/05/2024) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi mức phí, lệ phí của một số thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp xã theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
17. (24/04/2024) Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND về Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
18. (24/04/2024) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND về Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
19. (23/04/2024) Báo cáo 178/BC-CP năm 2024 kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV do Chính phủ ban hành
Bảo hiểm
1. (22/05/2024) Công văn 1488/BHXH-TT năm 2024 tăng cường truyền thông chuyên đề về bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (10/05/2024) Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Lao động - Tiền lương
1. (23/05/2024) Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
2. (22/05/2024) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (20/05/2024) Công văn 11352/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2024 thực hiện Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về báo cáo sử dụng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (17/05/2024) Công văn 28811/CTHN-TTHT năm 2024 về xác định chi phí được trừ đối với khoản bồi thường cho người bị tai nạn lao động do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
5. (16/05/2024) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (15/05/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (10/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên
8. (25/04/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
9. (22/04/2024) Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động; Trẻ em; Gỉáo dục nghề nghỉệp thuộc thẩm quyền quản lý, tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
10. (15/04/2024) Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
11. (04/04/2024) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
12. (03/04/2024) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
13. (30/03/2024) Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
14. (30/03/2024) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
15. (30/03/2024) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
16. (29/03/2024) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
17. (28/03/2024) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
18. (27/03/2024) Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
19. (27/03/2024) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2024 danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20. (27/03/2024) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
21. (25/03/2024) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
22. (25/03/2024) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
23. (22/03/2024) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
24. (09/04/2021) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2021 quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Công nghệ thông tin
1. (27/05/2024) Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (24/05/2024) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
3. (24/05/2024) Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá của thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
4. (23/05/2024) Quyết định 1089/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận
5. (22/05/2024) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (22/05/2024) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (21/05/2024) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Đắk Nông ban hành
8. (21/05/2024) Công văn 1466/BHXH-TT năm 2024 thông tin, truyền thông bảo đảm an toàn thông tin mạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
9. (20/05/2024) Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực: Đấu giá tài sản; Luật sư; Hòa giải thương mại; Công chứng; Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
10. (20/05/2024) Quyết định 1186/QĐ-BKHĐT năm 2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
11. (15/05/2024) Quyết định 670/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (10/05/2024) Kế hoạch 1368/KH-UBND về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2024
13. (06/05/2024) Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
14. (03/05/2024) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
15. (03/05/2024) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế hoạt động hệ thống Hỗ trợ tham gia cộng đồng, tra cứu thông tin GIS cơ bản, phản hồi thông báo cho người dân do tỉnh Vĩnh Long ban hành
16. (03/05/2024) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Vĩnh Long
17. (24/04/2024) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2024 quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
18. (09/04/2024) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2024 Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
19. (29/03/2024) Kế hoạch 115/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2024
20. (04/05/2019) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2019 triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bất động sản
1. (24/05/2024) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTNMT năm 2024 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (24/05/2024) Công văn 2202/TCT-CS năm 2024 về giải đáp chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
3. (24/05/2024) Công văn 2201/TCT-CS năm 2024 về tiền thuê đất của Công ty VTC do Tổng cục Thuế ban hành
4. (24/05/2024) Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2024 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
5. (24/05/2024) Chỉ thị 34-CT/TW năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
6. (23/05/2024) Quyết định 743/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
7. (23/05/2024) Quyết định 742/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử đụng đất năm 2024 huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
8. (22/05/2024) Quyết định 1538/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
9. (21/05/2024) Quyết định 2023/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh công trình, dự án và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
10. (21/05/2024) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
11. (21/05/2024) Công văn 2158/TCT-CS năm 2024 về tiền chậm nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
12. (21/05/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2024 triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Hưng Yên ban hành
13. (17/05/2024) Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030
14. (17/05/2024) Quyết định 697/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
15. (15/05/2024) Quyết định 669/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
16. (15/05/2024) Quyết định 282/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Plông và cập nhật vào kế hoạch hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
17. (14/05/2024) Nghị quyết 35/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (Đợt 1)
18. (14/05/2024) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
19. (13/05/2024) Quyết định 987/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
20. (10/05/2024) Nghị quyết 35/2024/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 111/2021/NQ-HĐND về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
21. (10/05/2024) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện quyết định 222/QĐ-TTg về thi hành Luật đất đai 31/2024/QH15 do tỉnh Hưng Yên ban hành
22. (15/04/2024) Quyết định 792/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Dịch vụ pháp lý
1. (22/05/2024) Kế hoạch 1877/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của hội luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (17/05/2024) Quyết định 849/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
3. (17/05/2024) Quyết định 850/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
4. (17/05/2024) Quyết định 851/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
5. (13/05/2024) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (10/05/2024) Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
7. (09/04/2024) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
8. (20/03/2024) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Bộ máy hành chính
1. (28/05/2024) Công văn 2992/BNV-TCBC năm 2024 thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
2. (27/05/2024) Quyết định 1408/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. (27/05/2024) Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2024 về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Đất đai 31/2024/QH15, Luật Nhà ở 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 do Chính phủ ban hành
4. (27/05/2024) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
5. (27/05/2024) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
6. (26/05/2024) Công điện 53/CĐ-TTg năm 2024 đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ điện
7. (25/05/2024) Nghị định 59/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP
8. (24/05/2024) Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
9. (24/05/2024) Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
10. (24/05/2024) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2024 về đẩy mạnh thi hành hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11. (24/05/2024) Thông báo 486/TB-TCT điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024
12. (24/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
13. (24/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
14. (24/05/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
15. (24/05/2024) Quyết định 665/QĐ-BGTVT năm 2024 sửa đổi nội dung tại Điều 2 Quyết định 651/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (24/05/2024) Quyết định 1205/QĐ-BKHĐT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2019-2023
17. (23/05/2024) Quyết định 1235/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
18. (23/05/2024) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
19. (23/05/2024) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
20. (23/05/2024) Quyết định 444/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21. (23/05/2024) Công văn 3263/BTNMT-TNN năm 2024 thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
22. (23/05/2024) Quyết định 2705/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
23. (23/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 của Quyết định 32/2023/QĐ-UBND quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương
24. (23/05/2024) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2024 về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
25. (23/05/2024) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2024 sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
26. (23/05/2024) Quyết định 33/2024/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội
27. (23/05/2024) Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư, Hộ tịch và Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
28. (23/05/2024) Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
29. (22/05/2024) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2024 ​phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
30. (22/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31. (22/05/2024) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
32. (22/05/2024) Kế hoạch 1876/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
33. (22/05/2024) Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
34. (22/05/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
35. (22/05/2024) Quyết định 440/QĐ-TTg năm 2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
36. (22/05/2024) Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Trà Vinh
37. (22/05/2024) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
38. (22/05/2024) Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
39. (22/05/2024) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 19 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
40. (22/05/2024) Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
41. (22/05/2024) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
42. (22/05/2024) Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2024 ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội
43. (22/05/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
44. (22/05/2024) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
45. (21/05/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
46. (21/05/2024) Công văn 1572/UBND-KSTTHC năm 2024 thực hiện Thông báo 210/TB-VPCP về kết luận buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính do Thành phố Hà Nội ban hành
47. (21/05/2024) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
48. (21/05/2024) Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận
49. (21/05/2024) Kế hoạch 384/KH-UBND về khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
50. (21/05/2024) Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
51. (20/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
52. (20/05/2024) Quyết định 873/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông của cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
53. (20/05/2024) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
54. (20/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
55. (20/05/2024) Kế hoạch 1742/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình 80-CTr/TU do tỉnh Kon Tum ban hành
56. (20/05/2024) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
57. (20/05/2024) Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
58. (20/05/2024) Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
59. (20/05/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND
60. (20/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND về Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
61. (19/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
62. (18/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
63. (17/05/2024) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2024 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
64. (17/05/2024) Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư, Hộ tịch và Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
65. (17/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
66. (17/05/2024) Kế hoạch 366/KH-UBND năm 2024 thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024-2030
67. (17/05/2024) Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
68. (17/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 13 Điều 2 Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
69. (17/05/2024) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
70. (17/05/2024) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
71. (17/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định liên quan đến việc phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
72. (17/05/2024) Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
73. (17/05/2024) Quyết định 854/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
74. (16/05/2024) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2024 công bố chuẩn hoá Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
75. (16/05/2024) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
76. (16/05/2024) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thủy sản, Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
77. (16/05/2024) Kế hoạch 169/KH-UBND về Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
78. (16/05/2024) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
79. (16/05/2024) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận 62-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Ninh Bình ban hành
80. (16/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An
81. (16/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
82. (16/05/2024) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
83. (15/05/2024) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2024 tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội
84. (15/05/2024) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
85. (15/05/2024) Quyết định 674/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
86. (15/05/2024) Quyết định 675/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
87. (15/05/2024) Quyết định 673/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
88. (15/05/2024) Quyết định 671/QĐ-CT năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
89. (15/05/2024) Quyết định 672/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
90. (15/05/2024) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
91. (15/05/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025
92. (15/05/2024) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
93. (15/05/2024) Công văn 2256/BGDĐT-GDĐH năm 2024 báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
94. (15/05/2024) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
95. (14/05/2024) Quyết định 1678/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
96. (14/05/2024) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2024 về sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết do tỉnh Quảng Ninh ban hành
97. (14/05/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
98. (14/05/2024) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 1804/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý hoạt động tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
99. (14/05/2024) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa
100. (14/05/2024) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
101. (14/05/2024) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2024 công bố thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau
102. (14/05/2024) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
103. (14/05/2024) Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/ không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
104. (13/05/2024) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh
105. (13/05/2024) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình
106. (13/05/2024) Thông báo 10593/TB-SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2024 thay đổi thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
107. (13/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
108. (13/05/2024) Quyết định 661/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
109. (13/05/2024) Quyết định 660/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
110. (13/05/2024) Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
111. (13/05/2024) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
112. (10/05/2024) Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2024 công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
113. (10/05/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND về Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
114. (10/05/2024) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
115. (10/05/2024) Quyết định 547/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
116. (10/05/2024) Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
117. (09/05/2024) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2026”
118. (08/05/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và nội dung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản và Thú y; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
119. (08/05/2024) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
120. (08/05/2024) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 636/QĐ-UBND về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn các thị trấn thuộc huyện Phụng Hiệp, các phường thuộc thành phố Ngã Bảy và Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
121. (08/05/2024) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
122. (08/05/2024) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y, Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
123. (08/05/2024) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
124. (08/05/2024) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
125. (07/05/2024) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
126. (07/05/2024) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
127. (06/05/2024) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
128. (06/05/2024) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
129. (06/05/2024) Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hưng Yên
130. (04/05/2024) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
131. (04/05/2024) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
132. (04/05/2024) Quyết định 62/QĐ-BCĐCTTĐQG năm 2024 thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải ban hành
133. (03/05/2024) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
134. (02/05/2024) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình
135. (02/05/2024) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
136. (02/05/2024) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
137. (02/05/2024) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình 226-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” do tỉnh Hậu Giang ban hành
138. (02/05/2024) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
139. (26/04/2024) Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phấm, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở An toàn thực phấm Thành phố Hồ Chí Minh
140. (26/04/2024) Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
141. (25/04/2024) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
142. (25/04/2024) Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
143. (25/04/2024) Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chửc năng quản lý của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
144. (25/04/2024) Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
145. (24/04/2024) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2024 về đổi tên các khu phố thuộc Phường 3, Phường 4 thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
146. (24/04/2024) Nghị quyết 07/NQ-HĐNĐ năm 2024 tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2023-2025
147. (23/04/2024) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 993/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Vĩnh Long ban hành
148. (22/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2009/QĐ-UBND Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam
149. (22/04/2024) Kế hoạch 1459/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" do tỉnh Hải Dương ban hành
150. (22/04/2024) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
151. (22/04/2024) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Người có công và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
152. (19/04/2024) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
153. (19/04/2024) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
154. (19/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam
155. (19/04/2024) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
156. (19/04/2024) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
157. (19/04/2024) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
158. (19/04/2024) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
159. (19/04/2024) Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức nãng quán lý của Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
160. (17/04/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 57/2021/QĐ-UBND phân cấp thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Long An
161. (16/04/2024) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, đường thủy nội địa, đường bộ và đăng kiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
162. (15/04/2024) Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An
163. (15/04/2024) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
164. (15/04/2024) Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
165. (12/04/2024) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
166. (09/04/2024) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
167. (09/04/2024) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
168. (09/04/2024) Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2024 về tổ chức lại các phòng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
169. (09/04/2024) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở công Thương tỉnh Vĩnh Long
170. (05/04/2024) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
171. (04/04/2024) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
172. (04/04/2024) Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
173. (01/04/2024) Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Quyết định 385/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và áp dụng tại cấp huyện và Quyết định 387/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
174. (28/03/2024) Nghị quyết 378/NQ-HĐND quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 do tỉnh Hòa Bình ban hành
175. (21/03/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
176. (20/03/2024) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng
177. (18/03/2024) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
178. (14/03/2024) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
179. (29/02/2024) Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019-2023
180. (28/02/2024) Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
181. (25/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2023/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
182. (09/04/2021) Quyết định 545/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
183. (04/11/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND và Quy định về mời khách, nghi lễ tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 31/2018/QĐ-UBND
184. (13/07/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
185. (08/08/2019) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 44-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" do Thành phố Hà Nội ban hành
186. (14/05/2019) Kế hoạch 1139/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
187. (24/04/2019) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
188. (04/04/2019) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2019 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Nam Định ban hành
189. (22/03/2019) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2019 triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
190. (13/12/2017) Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND quy định về định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
191. (29/07/2010) Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ luân chuyển về công tác tại các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Kạn
Trách nhiệm hình sự
1. (14/03/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án "Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030"
Thủ tục Tố tụng
1. (16/05/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (15/05/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2024 tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Tài chính nhà nước
1. (23/05/2024) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2024 về số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
2. (23/05/2024) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2024 về số lượng xe ô tô bán tải phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (23/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định 72/2023/NĐ-CP
4. (22/05/2024) Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (21/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (20/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
7. (17/05/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8. (16/05/2024) Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
9. (16/05/2024) Thông tư 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (15/05/2024) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND về mức hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 và mức thu học phí từ năm học 2024-2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11. (15/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về Quy định đơn giá đặt hàng đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2, hạng C trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12. (15/05/2024) Thông tư 12/2024/TT-BGTVT quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
13. (15/05/2024) Nghị quyết 10/2024/NQ-HĐND quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội
14. (13/05/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với giáo dục mầm mon và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng từ năm học 2023-2024
15. (10/05/2024) Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
16. (10/05/2024) Nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026
17. (10/05/2024) Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND về Quy định mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
18. (10/05/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19. (06/05/2024) Quyết định 1159/QĐ-BYT điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước để thực hiện các hoạt động truyền thông của Bộ Y tế năm 2024
20. (04/05/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
21. (04/05/2024) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt giá thay thế về cây trồng trên đất áp dụng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
22. (26/04/2024) Công văn 1780/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn việc áp dụng định mức dự toán công tác thi công mặt đường bê tông nhựa do Bộ Xây dựng ban hành
23. (24/04/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư đối với các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24. (24/04/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25. (24/04/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 32/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tiền Giang ban hành
26. (24/04/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND sửa đổi Mục II Điều 1 Nghị quyết 33/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tiền Giang ban hành
27. (22/04/2024) Quyết định 34/2024/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
28. (19/04/2024) Quyết định 33/2024/QĐ-UBND về công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp xuất vườn của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
29. (12/04/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Trà Vinh ban hành
30. (04/04/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
31. (03/04/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND sửa đổi Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Nghị quyết 86/2022/NQ-HĐND
32. (12/07/2019) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Xây dựng - Đô thị
1. (27/05/2024) Quyết định 34/2024/QĐ-UBND về Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (23/05/2024) Quyết định 445/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/05/2024) Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi, bãi bỏ tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (22/05/2024) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
5. (22/05/2024) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
6. (22/05/2024) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2024 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7. (22/05/2024) Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2024 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
8. (22/05/2024) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
9. (22/05/2024) Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (21/05/2024) Công văn 2198/BXD-HĐXD năm 2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
11. (06/05/2024) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
12. (04/05/2024) Công văn 1855/BXD-KTXD năm 2024 về quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
13. (04/05/2024) Nghị quyết 124/2024/NQ-HĐND sửa đổi Phụ lục kèm theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025
14. (03/05/2024) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2024 về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn các thị trấn thuộc huyện Phụng Hiệp, các phường thuộc thành phố Ngã Bảy và Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
15. (25/04/2024) Công văn 1755/BXD-KTXD năm 2024 trả lời công dân qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành
16. (25/04/2024) Công văn 1775/BXD-KTXD năm 2024 về hướng dẫn hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
17. (25/04/2024) Công văn 1773/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
18. (19/04/2024) Công văn 1655/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn xác định hệ số nhân công làm đêm trong lập dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
19. (19/04/2024) Công văn 1657/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn nội dung liên quan đến lập dự toán thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
20. (19/04/2024) Công văn 1656/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn thành phần công việc, hao phí, biện pháp thi công của khung định vị đóng cừ máng bê tông dự ứng lực do Bộ Xây dựng ban hành
21. (26/05/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2023 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22. (02/07/2021) Kế hoạch 202/KH-UBND thực hiện xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (23/05/2024) Thông báo 239/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/05/2024) Quyết định 1739/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án Di dời tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và các khu vực lân cận về neo đậu tại khu vực đầm Đề Gi do tỉnh Bình Định ban hành
3. (09/05/2024) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2024 về tổ chức thẩm định an toàn giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (03/05/2024) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2024 công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (11/02/2020) Quyết định 146/QĐ-BGTVT năm 2020 dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (theo Quyết định 24/QĐ-BGTVT) kể từ ngày 01/4/2020 để thực hiện theo Quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (24/05/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
2. (24/05/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2024 về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập giai đoạn 2024-2030 do tỉnh Bắc Giang ban hành
3. (24/05/2024) Chỉ thị 5/CT-UBND tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (22/05/2024) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2024-2025
5. (22/05/2024) Quyết định 2042/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025
6. (21/05/2024) Kế hoạch 1761/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (21/05/2024) Chỉ thị 03/CT-CTUBND tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hưng Yên
8. (10/05/2024) Kế hoạch 1362/KH-UBND năm 2024 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2030
9. (10/05/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
10. (08/05/2024) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9, sách giáo khoa và chuyên đề học tập lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
11. (08/05/2024) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục bổ sung sách giáo khoa và chuyên đề học tập lớp 10, 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
12. (26/04/2024) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
13. (25/04/2024) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 2024-2025
14. (29/03/2024) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2024 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội
15. (22/03/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16. (19/03/2024) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2024 quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Tây Ninh
17. (28/12/2023) Quyết định 4586/QĐ-BGDĐT năm 2023 sửa đổi Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/05/2024) Quyết định 1260/QĐ-BCT năm 2024 phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (24/05/2024) Công điện 04/CĐ-UBND năm 2024 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (23/05/2024) Công văn 3274/BTNMT-TNN vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong thời gian cuối mùa cạn năm 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (23/05/2024) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2024 đính chính khoản 6 Điều 2 của Quyết định 1455/QĐ-UBND về Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (22/05/2024) Thông báo 238/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (22/05/2024) Công văn 1589/UBND-TNMT năm 2024 về phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và Thành phố Hà Nội
7. (21/05/2024) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 171/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (20/05/2024) Công văn 3201/BTNMT-TNN năm 2024 tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (17/05/2024) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10. (14/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11. (09/05/2024) Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (08/05/2024) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
13. (20/10/2021) Kế hoạch 626/KH-UBND năm 2021 triển khai Chỉ thị 10-CT/TU tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (đối với lĩnh vực khoáng sản)
14. (05/04/2021) Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tính đến ngày 31/12/2020
Thể thao - Y tế
1. (23/05/2024) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2024 về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2024-2030
2. (22/05/2024) Kế hoạch 1870/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (22/05/2024) Kế hoạch 1773/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (22/05/2024) Kế hoạch 3680/KH-UBND năm 2024 phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
5. (21/05/2024) Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ năm 2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
6. (21/05/2024) Quyết định 314/QĐ-QLD về công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 4 - Năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
7. (21/05/2024) Quyết định 313/QĐ-QLD về công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4 năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
8. (21/05/2024) Công văn 1478/QLD-MP năm 2024 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng quy định về nhãn sản phẩm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (21/05/2024) Công văn 1477/QLD-MP năm 2024 về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (16/05/2024) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (07/05/2024) Quyết định 293/QĐ-QLD năm 2024 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
12. (02/05/2024) Quyết định 1093/QĐ-BYT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13. (02/05/2024) Kế hoạch 1569/KH-UBND triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
14. (02/05/2024) Kế hoạch 1570/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
15. (22/04/2024) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2024 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2024-2030
16. (16/04/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17. (04/04/2024) Quyết định 223/QĐ-QLD năm 2024 ban hành, bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
18. (13/12/2018) Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 6 của Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Quyền dân sự
1. (10/04/2024) Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 do tỉnh Hậu Giang ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (24/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (24/05/2024) Kế hoạch 1524/KH-BHXH về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (21/05/2024) Quyết định 1529/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và 28/2023/QĐ-TTg
4. (20/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định về đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
5. (17/05/2024) Kế hoạch 5222/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
6. (15/05/2024) Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 86/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (13/05/2024) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 217-KH/TU thực hiện Kế hoạch 19-KH/TW; Chương trình 66-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Cà Mau ban hành
8. (06/05/2024) Công văn 01/CV-UBQGNCT triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành
9. (17/04/2024) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
10. (03/04/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026” do tỉnh Hưng Yên ban hành
11. (29/03/2024) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng" giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12. (29/02/2024) Kế hoạch 44/KH-UBND phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024
13. (31/12/2020) Quyết định 2530/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ tàu lặn tại Vịnh Nha trang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực khác
1. (21/05/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt Kế hoạch khuyến nông hàng năm do Thành phố Hải Phòng ban hành
2. (17/05/2024) Kế hoạch 3941/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3. (07/05/2024) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2024 về Chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp” do tỉnh Cà Mau ban hành
4. (06/05/2024) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (01/04/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2024 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (13/03/2024) Quyết định 501/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Tây Ninh năm 2024
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn