Bản Tin Văn Bản Mới 17/04/2024 07:36 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 13 - 16/04/2024

17/04/2024 07:36 AM

Từ ngày 13 - 16/04/2024, có 609 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 06 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/04/2024) Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH năm 2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (12/04/2024) Công văn 1517/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (11/04/2024) Công văn 1511/TCT-KK năm 2024 hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đặt trụ sở chính do Tổng cục Thuế ban hành
4. (10/04/2024) Công văn 1473/TCT-CS năm 2024 sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
5. (09/04/2024) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
6. (09/04/2024) Công văn 1443/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (09/04/2024) Công văn 1442/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển lỗ của chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành
8. (08/04/2024) Công văn 18353/CTHN-TTHT năm 2024 thời điểm khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
9. (28/03/2024) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BQP năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu
10. (28/03/2024) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
11. (27/03/2024) Kế hoạch 1103/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Bình Thuận ban hành
12. (27/03/2024) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2024–2027 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (26/03/2024) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (26/03/2024) Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (25/03/2024) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
16. (12/03/2024) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác)
17. (11/03/2024) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
18. (08/03/2024) Công văn 958/TCHQ-GSQL năm 2024 thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (21/02/2024) Kế hoạch 31/KH-UBND triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
20. (07/02/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý công sản; Tài chính doanh nghiệp)
21. (16/01/2024) Kế hoạch 10/KH-UBND đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2024
Đầu tư
1. (10/04/2024) Quyết định 821/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
2. (09/04/2024) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do Thành phố Cần Thơ ban hành
3. (29/03/2024) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
4. (28/03/2024) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (27/03/2024) Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (26/03/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
7. (20/03/2024) Quyết định 169/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2024
8. (18/03/2024) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
9. (14/03/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
10. (08/03/2024) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư)
11. (30/01/2024) Quyết định 176/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc
12. (08/12/2023) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 tỉnh Thái Bình
13. (08/12/2023) Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Tây Ninh ban hành
14. (07/12/2023) Nghị quyết 435/NQ-HĐND năm 2023 nhiệm vụ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
15. (07/12/2023) Nghị quyết 434/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên
Thương mại
1. (12/04/2024) Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2024 Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 do Chính phủ ban hành
2. (10/04/2024) Công điện 35/CĐ-TTg năm 2024 tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (10/04/2024) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
4. (10/04/2024) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phối hợp "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững" giai đoạn 2024 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (09/04/2024) Quyết định 294/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam - Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (05/04/2024) Nghị quyết 43/NQ-CP năm 2024 ký Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Lào do Chính phủ ban hành
7. (29/03/2024) Quyết định 739/QĐ-BCT năm 2024 sửa đổi Quyết định 688A/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
8. (28/03/2024) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
9. (28/03/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. (27/03/2024) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2024 thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nguồn vốn năm 2022, 2023 chuyển sang năm 2024
11. (26/03/2024) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2024 thực hiện Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
12. (25/03/2024) Quyết định 138/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13. (25/03/2024) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
14. (22/03/2024) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
15. (22/03/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (22/03/2024) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
17. (20/03/2024) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Công Thương, giai đoạn 2024-2026 do tỉnh Hưng Yên ban hành
18. (15/03/2024) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
19. (14/03/2024) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
20. (23/01/2024) Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
21. (15/12/2023) Chỉ thị 2488/CT-UBND năm 2023 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 do tỉnh Hà Giang ban hành
22. (12/12/2023) Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Hà Giang ban hành
23. (08/12/2023) Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2023 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (12/04/2024) Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2024 dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện chính sách tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành
2. (25/03/2024) Thông báo 1233/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Hợp chất FCI Đào (FCI Compound Peach) do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
3. (25/03/2024) Thông báo 1234/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Hợp chất FCI Đào (FCI Compound Peach) do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/03/2024) Thông báo 1235/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Hợp chất FCI Đào (FCI Compound Peach) do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (25/03/2024) Thông báo 1236/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Hợp chất FCI Chanh (FCI compound Lemon) do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (25/03/2024) Thông báo 1237/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Hợp chất FCI Chanh (FCI compound Lemon) do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (25/03/2024) Thông báo 1238/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Hợp chất FCI Chanh (FCI compound Lemon) do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (06/03/2024) Công văn 927/TCHQ-TXNK năm 2024 hàng hóa tạm nhập để bảo hành, sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/04/2024) Công văn 1547/TCT-DNNCN triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (12/04/2024) Công văn 1542/TCT-QLN năm 2024 phân loại nợ do Tổng cục Thuế ban hành
3. (11/04/2024) Công văn 1505/TCT-DNNCN năm 2024 trả lời vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
4. (11/04/2024) Công văn 1510/TCT-KK năm 2024 hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (11/04/2024) Công văn 1504/TCT-DNNCN năm 2024 trả lời vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
6. (10/04/2024) Công văn 19093/CTHN-TTHT năm 2024 thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ phục vụ viện trợ không hoàn lại do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (10/04/2024) Công văn 19094/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn về hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/04/2024) Công văn 1453/TCT-DNNCN năm 2024 kê khai thuế đối với mẫu 01/CNKD do Tổng cục Thuế ban hành
9. (09/04/2024) Công văn 1441/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (08/04/2024) Công văn 18358/CTHN-TTHT năm 2024 đăng ký người phụ thuộc khác do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (08/04/2024) Công văn 18360/CTHN-TTHT năm 2024 xử lý hóa đơn sai sót do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (08/04/2024) Công văn 18355/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
13. (03/04/2024) Công văn 17339/CTHN-TTHT năm 2024 xử lý hóa đơn có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (01/04/2024) Công văn 1318/TCT-VP năm 2024 phân quyền Quản trị và tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành
15. (29/03/2024) Công văn 16283/CTHN-TTHT năm 2024 điều kiện giảm trừ đối với khoản đóng quỹ hưu trí do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
16. (28/03/2024) Công văn 1262/TCT-CS năm 2024 vướng mắc chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
17. (28/03/2024) Công văn 1278/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
18. (28/03/2024) Công văn 1277/TCT-CS năm 2024 chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
19. (28/03/2024) Công văn 1261/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
20. (28/03/2024) Công văn 1263/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
21. (25/03/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy định giá lúa (thóc) thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024, nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nợ thuế đất ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22. (25/03/2024) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
23. (22/03/2024) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2024 cho ý kiến về danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
24. (21/03/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
25. (20/03/2024) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu phí theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
26. (19/03/2024) Thông báo 4882/TB-CTTPHCM năm 2024 thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023 do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (13/03/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
28. (28/02/2024) Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi Trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: chính sách thuế)
29. (16/02/2024) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thuế)
30. (02/11/2023) Công văn 7685/BCT-KHTC năm 2023 chính sách thuế do Bộ Công Thương ban hành
31. (30/10/2023) Công văn 7834/BNN-TC năm 2023 lấy ý kiến về chính sách thuế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
32. (18/10/2016) Công văn 65064/CT-TTHT năm 2016 giải đáp chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Chứng khoán
1. (22/03/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 101/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
Bảo hiểm
1. (10/04/2024) Công văn 1843/BYT-BH năm 2024 tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML do Bộ Y tế ban hành
2. (22/03/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện “Đợt cao điểm" vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Lao động - Tiền lương
1. (12/04/2024) Công văn 2450/VPCP-KGVX đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/04/2024) Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (10/04/2024) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh Đắk Nông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4. (10/04/2024) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
5. (09/04/2024) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
6. (08/04/2024) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
7. (29/03/2024) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
8. (29/03/2024) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
9. (29/03/2024) Quyết định số 288/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
10. (29/03/2024) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
11. (29/03/2024) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
12. (29/03/2024) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
13. (29/03/2024) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
14. (28/03/2024) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
15. (28/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, hoạt động của hòa giải viên lao động trên địa bàn tinh Quảng Ninh
16. (27/03/2024) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
17. (27/03/2024) Quyết định 1644/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
18. (27/03/2024) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
19. (27/03/2024) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
20. (26/03/2024) Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
21. (26/03/2024) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
22. (26/03/2024) Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
23. (26/03/2024) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
24. (26/03/2024) Kế hoạch 72/KH-UBND thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024
25. (25/03/2024) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phê duyệt tạo lập, cập nhật, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức do Thành phố Cần Thơ ban hành
26. (25/03/2024) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
27. (25/03/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 416/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do Thành phố Cần Thơ ban hành
28. (25/03/2024) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
29. (25/03/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
30. (25/03/2024) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
31. (21/03/2024) Thông báo 1136/TB-BLĐTBXH năm 2024 tình hình tai nạn lao động năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
32. (15/03/2024) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, số biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
33. (15/03/2024) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, số biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Xây dựng, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
34. (15/03/2024) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
35. (15/03/2024) Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2024-2026
36. (15/03/2024) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Nội vụ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
37. (14/03/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về Quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
38. (14/03/2024) Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục nghề và mức hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết 103/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
39. (08/03/2024) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
40. (04/03/2024) Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2024-2026 do tỉnh Hưng Yên ban hành
41. (04/03/2024) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
42. (04/03/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
43. (04/03/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
44. (04/03/2024) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội)
45. (04/03/2024) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
46. (01/03/2024) Quyết định 316/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
47. (01/03/2024) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành
48. (29/02/2024) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
49. (29/01/2024) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm công chức của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
50. (23/01/2024) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
51. (02/01/2024) Quyết định 06/QĐ-SXD năm 2024 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
52. (29/12/2023) Quyết định 190/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
53. (08/12/2023) Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2023 giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước; khoán hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và khối Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2024
54. (08/12/2023) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt tổng số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2024 do tỉnh Thái Bình ban hành
Công nghệ thông tin
1. (12/04/2024) Công văn 1337/BTTTT-CATTT năm 2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (11/04/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024 và những năm tiếp theo
3. (02/04/2024) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Trà Vinh ban hành
4. (01/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
5. (28/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2024
6. (27/03/2024) Kế hoạch 687/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (27/03/2024) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch 67/KH-UBND thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025” thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
8. (27/03/2024) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
9. (27/03/2024) Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
10. (26/03/2024) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình triển khai mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
11. (25/03/2024) Công văn 1073/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (25/03/2024) Công văn 1074/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (22/03/2024) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An, phiên bản 1.0
14. (21/03/2024) Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
15. (19/03/2024) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Bất động sản
1. (01/04/2024) Quyết định 649/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
2. (28/03/2024) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai Luật Đất đai 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (25/03/2024) Quyết định 1569/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
4. (25/03/2024) Quyết định 1156/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
5. (22/03/2024) Quyết định 1130/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
6. (22/03/2024) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của huyện Thái Thụy, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
7. (22/03/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND thông qua việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
8. (22/03/2024) Nghị quyết 07/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất và mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2024
9. (21/03/2024) Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2024 thực hiện Thông báo 387/TB-HĐND.TT công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường Quốc doanh và các Tổng đội thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10. (20/03/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND bổ sung Khoản 3 Điều 7 Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (15/03/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
12. (15/03/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
13. (11/03/2024) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
14. (28/02/2024) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Đất đai)
15. (28/02/2024) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Môi trường, Đất đai)
16. (28/02/2024) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Môi trường; Đất đai; Biển và Hải đảo; Tài nguyên nước)
17. (29/01/2024) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2024 phối hợp, hỗ trợ trong việc thực hiện công tác thống kê đất đai, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
18. (08/12/2023) Nghị quyết 139/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ từ năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
19. (08/12/2023) Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2023 thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
20. (08/12/2023) Nghị quyết 127/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
21. (08/12/2023) Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
22. (07/12/2023) Nghị quyết 436/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
23. (12/01/2023) Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
24. (31/12/2021) Quyết định 65/2021/QĐ-UBND bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung trong bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Dịch vụ pháp lý
1. (22/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 1829-KH/BCSĐCP triển khai Chỉ thị 14-CT/TW tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Sóc Trăng ban hành
2. (07/03/2024) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
3. (01/03/2024) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý)
4. (28/02/2024) Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (lĩnh vực Trợ giúp pháp lý) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
5. (22/02/2024) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Bộ máy hành chính
1. (15/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2. (15/04/2024) Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
3. (12/04/2024) Quyết định 304/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (12/04/2024) Quyết định 997/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
5. (11/04/2024) Quyết định 421/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
6. (11/04/2024) Thông báo 157/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (11/04/2024) Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. (11/04/2024) Quyết định 300/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (11/04/2024) Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10. (10/04/2024) Quyết định 978/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11. (10/04/2024) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
12. (10/04/2024) Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
13. (10/04/2024) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
14. (10/04/2024) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ
15. (10/04/2024) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Cần Thơ
16. (09/04/2024) Quyết định 415/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
17. (09/04/2024) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
18. (09/04/2024) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
19. (09/04/2024) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
20. (09/04/2024) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
21. (09/04/2024) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
22. (09/04/2024) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
23. (09/04/2024) Quyết định 1094/QĐ-BGDĐT năm 2024 Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
24. (09/04/2024) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
25. (09/04/2024) Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Nghệ An ban hành
26. (09/04/2024) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27. (08/04/2024) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
28. (08/04/2024) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: An toàn thực phẩm)
29. (08/04/2024) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
30. (08/04/2024) Thông tư 04/2024/TT-TTCP quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
31. (08/04/2024) Quyết định 582/QĐ-BTP năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” tại Bộ Tư pháp
32. (05/04/2024) Quyết định 8/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2023/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
33. (05/04/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
34. (05/04/2024) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
35. (05/04/2024) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
36. (05/04/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
37. (05/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng
38. (03/04/2024) Thông tư 02/2024/TT-BTP quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
39. (03/04/2024) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
40. (01/04/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
41. (01/04/2024) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
42. (01/04/2024) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
43. (01/04/2024) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
44. (01/04/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
45. (01/04/2024) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
46. (01/04/2024) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
47. (01/04/2024) Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
48. (01/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
49. (30/03/2024) Nghị quyết 37/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
50. (29/03/2024) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
51. (29/03/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
52. (29/03/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
53. (29/03/2024) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
54. (29/03/2024) Quyết định 412/QĐ-TCT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Tổng cục Thuế
55. (29/03/2024) Quyết định 410/QĐ-TCT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
56. (29/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
57. (29/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
58. (29/03/2024) ​Kế hoạch 714/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024
59. (28/03/2024) Kế hoạch 1118/KH-UBND năm 2024 triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
60. (28/03/2024) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
61. (28/03/2024) Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
62. (28/03/2024) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
63. (28/03/2024) Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
64. (28/03/2024) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
65. (28/03/2024) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
66. (28/03/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
67. (28/03/2024) Công văn 1731/UBND-TP năm 2024 đính chính Quyết định 01/2024/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
68. (28/03/2024) Quy chế 1029/QCPH-UBND-UBMT năm 2024 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum
69. (28/03/2024) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
70. (28/03/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
71. (27/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
72. (27/03/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định, một phần các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
73. (27/03/2024) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2024 đính chính Quyết định 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 41/2021/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
74. (27/03/2024) ​Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới và 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
75. (27/03/2024) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng bộ pháp điển” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
76. (27/03/2024) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
77. (27/03/2024) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
78. (27/03/2024) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
79. (27/03/2024) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
80. (27/03/2024) Quyết định 2791/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Long An
81. (27/03/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
82. (27/03/2024) Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
83. (27/03/2024) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính công bố mới trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
84. (27/03/2024) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
85. (27/03/2024) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 07 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
86. (27/03/2024) ​Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
87. (27/03/2024) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
88. (27/03/2024) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức và Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
89. (27/03/2024) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
90. (26/03/2024) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và bị bãi bỏ lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
91. (26/03/2024) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
92. (26/03/2024) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
93. (26/03/2024) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
94. (26/03/2024) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
95. (26/03/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
96. (26/03/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
97. (26/03/2024) Thông tri 40/TTr-MTTW-BTT năm 2024 hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
98. (26/03/2024) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2026
99. (26/03/2024) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
100. (26/03/2024) Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
101. (25/03/2024) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
102. (25/03/2024) Quyết định 574/QĐ-UBND công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, bị thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm và lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh năm 2024
103. (25/03/2024) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2024 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
104. (25/03/2024) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2024 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hà Nội
105. (25/03/2024) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2024 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
106. (25/03/2024) Quyết định 1573/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
107. (25/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
108. (25/03/2024) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
109. (25/03/2024) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2024 triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do tỉnh Ninh Bình ban hành
110. (25/03/2024) Kế hoạch 971/KH-UBND năm 2024 triển khai Nghị định 95/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
111. (25/03/2024) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
112. (25/03/2024) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quyết định 3283/QĐ-UBND quy định về xét phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phục vụ công tác thi đua, khen thưởng
113. (25/03/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2024 triển khai Luật Căn cước do tỉnh Ninh Bình ban hành
114. (25/03/2024) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ
115. (25/03/2024) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
116. (25/03/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
117. (25/03/2024) Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
118. (25/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
119. (24/03/2024) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
120. (24/03/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
121. (23/03/2024) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
122. (22/03/2024) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
123. (22/03/2024) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Công chức, viên chức)
124. (22/03/2024) Kế hoạch 192/KH-UBND công tác đối ngoại năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
125. (22/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
126. (22/03/2024) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do tỉnh Quảng Nam ban hành
127. (22/03/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
128. (22/03/2024) Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
129. (22/03/2024) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
130. (22/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương
131. (21/03/2024) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
132. (21/03/2024) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
133. (21/03/2024) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
134. (20/03/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt mới, bãi bỏ Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
135. (20/03/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
136. (20/03/2024) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
137. (20/03/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
138. (19/03/2024) Nghị quyết 1013/NQ-UBTVQH15 năm 2024 sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
139. (19/03/2024) Nghị quyết 1012/NQ-UBTVQH15 năm 2024 thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
140. (19/03/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 do tỉnh Ninh Bình ban hành
141. (19/03/2024) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
142. (19/03/2024) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2024 triển khai Chỉ thị 40-CT/TU tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
143. (19/03/2024) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 2249/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
144. (18/03/2024) Kế hoạch 54/KH-UBND kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
145. (18/03/2024) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
146. (18/03/2024) Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
147. (18/03/2024) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
148. (15/03/2024) Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Y tế dự phòng)
149. (14/03/2024) Quyết định 854/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
150. (14/03/2024) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
151. (14/03/2024) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
152. (14/03/2024) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
153. (14/03/2024) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
154. (13/03/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 86/2012/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
155. (13/03/2024) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
156. (12/03/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương
157. (12/03/2024) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu
158. (12/03/2024) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023; Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo)
159. (12/03/2024) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện (Lĩnh vực Công chức, viên chức) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
160. (12/03/2024) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường thủy nội địa)
161. (12/03/2024) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đường thủy nội địa)
162. (12/03/2024) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo)
163. (12/03/2024) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường thủy nội địa)
164. (08/03/2024) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và Lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
165. (08/03/2024) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Y tế dự phòng)
166. (08/03/2024) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
167. (08/03/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
168. (08/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 79/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
169. (08/03/2024) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
170. (08/03/2024) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
171. (07/03/2024) Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
172. (07/03/2024) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
173. (07/03/2024) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
174. (06/03/2024) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
175. (04/03/2024) Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2026
176. (01/03/2024) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2024 về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
177. (01/03/2024) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng)
178. (01/03/2024) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Chính quyền địa phương)
179. (01/03/2024) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng)
180. (01/03/2024) Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng)
181. (29/02/2024) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
182. (29/02/2024) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
183. (28/02/2024) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
184. (28/02/2024) Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tư pháp)
185. (28/02/2024) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tư pháp)
186. (28/02/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế Một cửa liên thông chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Ủy ban nhân dân cấp xã; Công an cấp huyện/Công an cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Hộ tịch)
187. (28/02/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
188. (28/02/2024) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, tỉnh Bạc Liêu
189. (27/02/2024) Quyết định 277/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
190. (27/02/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh)
191. (26/02/2024) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
192. (26/02/2024) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
193. (26/02/2024) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
194. (26/02/2024) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
195. (22/02/2024) Quyết định 2691/QĐ-UBND năm 2024 về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 do Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
196. (21/02/2024) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
197. (05/02/2024) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
198. (02/02/2024) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2024 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025
199. (01/02/2024) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
200. (31/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024
201. (31/01/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
202. (31/01/2024) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng)
203. (30/01/2024) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)
204. (30/01/2024) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
205. (30/01/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Nội vụ)
206. (30/01/2024) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh (các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; Công chức, viên chức) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
207. (30/01/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (lĩnh vực thi đua - khen thưởng) do tỉnh Bạc Liêu ban hành
208. (29/01/2024) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
209. (29/01/2024) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2024 tinh giản biên chế năm 2024 theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP do Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
210. (29/01/2024) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
211. (26/01/2024) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
212. (26/01/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
213. (26/01/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
214. (25/01/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
215. (23/01/2024) Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
216. (23/01/2024) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, tỉnh Hưng Yên
217. (23/01/2024) Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
218. (22/01/2024) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận 731-KL/TU phương án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025
219. (15/01/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
220. (15/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
221. (15/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
222. (29/12/2023) Hướng dẫn 4349/HD-UBND năm 2023 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Tây Ninh ban hành
223. (08/12/2023) Nghị quyết 136/NQ-HĐND năm 2023 kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
224. (08/12/2023) Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
225. (08/12/2023) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2023 kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
226. (08/12/2023) Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
227. (08/12/2023) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
228. (08/12/2023) Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2023 bãi bỏ Nghị quyết 89/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
229. (08/12/2023) Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2023
230. (08/12/2023) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2023 giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024
231. (08/12/2023) Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2023 hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
232. (08/12/2023) Nghị quyết 134/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2024
233. (08/12/2023) Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2023 giao Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
234. (08/12/2023) Nghị quyết 131/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
235. (07/12/2023) Nghị quyết 443/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
236. (26/10/2023) Quyết định 2471/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy chế quản lý nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao và nhiệm vụ đặc thù của Bộ Khoa học và Công nghệ
Vi phạm hành chính
1. (27/03/2024) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Nghệ An ban hành
2. (25/03/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trách nhiệm hình sự
1. (27/03/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang
Tài chính nhà nước
1. (12/04/2024) Công văn 1540/TCT-KTNB năm 2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo do Tổng cục Thuế ban hành
2. (10/04/2024) Công văn 3767/BTC-KHTC năm 2024 tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo Nghị định 72/2023/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
3. (09/04/2024) Công văn 165/CLTC-QLKH năm 2024 xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ năm 2025 do Bộ tài chính ban hành
4. (29/03/2024) Quyết định 157/QĐ-TTCP năm 2024 về “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023” do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
5. (28/03/2024) Nghị quyết 375/2024/NQ-HĐND về Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6. (28/03/2024) Quyết định 772/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2024
7. (28/03/2024) Nghị quyết 373/2024/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8. (28/03/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về áp dụng các hệ số K thành phần để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (27/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 04/2023/QĐ-UBND
10. (27/03/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND năm 2024 quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu
11. (27/03/2024) Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2024 về Đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đich khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12. (26/03/2024) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2024 về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
13. (22/03/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2024 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022 do Thành phố Hải Phòng ban hành
14. (20/03/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 triển khai Kế hoạch 213-KH/TU thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Sơn La ban hành
15. (14/03/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND phân cấp thẩm quỵền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (05/03/2024) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2024 về Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
17. (01/03/2024) Kế hoạch 38/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
18. (22/02/2024) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2024 Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
19. (19/02/2024) Công văn 652/BXD-KTXD năm 2024 tổ chức xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành
20. (30/01/2024) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. (25/01/2024) Kế hoạch 72/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 do tỉnh An Giang ban hành
22. (23/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2024 tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
23. (29/12/2023) Quyết định 191/QĐ-SXD năm 2023 công bố Giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24. (28/12/2023) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Thái Bình ban hành
25. (28/12/2023) Quyết định 474/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023
26. (25/12/2023) Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
27. (14/12/2023) Nghị quyết 451/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa
28. (08/12/2023) Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Tây Ninh ban hành
29. (08/12/2023) Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2023 dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 do tỉnh Yên Bái ban hành
30. (08/12/2023) Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tây Ninh ban hành
31. (08/12/2023) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Yên Bái ban hành
32. (08/12/2023) Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
33. (08/12/2023) Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
34. (08/12/2023) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Hà Giang ban hành
35. (08/12/2023) Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Hải Dương ban hành
36. (08/12/2023) Nghị quyết 66/NQ-HĐND bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Hà Giang ban hành
37. (08/12/2023) Nghị quyết 125/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tây Ninh ban hành
38. (08/12/2023) Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
39. (08/12/2023) Nghị quyết 129/NQ-HĐND giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40. (07/12/2023) Nghị quyết 413/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
41. (07/12/2023) Nghị quyết 433/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành
42. (07/12/2023) Nghị quyết 414/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (11/04/2024) Thông báo 159/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/03/2024) Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn các thị trấn thuộc huyện Phụng Hiệp, các phường thuộc thành phố Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
3. (25/03/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy trình bảo trì mẫu, để quản lý vận hành và bảo trì công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
4. (25/03/2024) Quyết định 763/QĐ-BTNMT năm 2024 Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 90/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5. (25/03/2024) Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2024
6. (22/03/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hải Phòng, định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
7. (19/03/2024) Quyết định 689/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
8. (07/03/2024) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 86/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040
9. (19/02/2024) Công văn 653/BXD-KTXD năm 2024 rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (16/02/2024) Công văn 625/BXD-HTKT năm 2024 đánh giá triển khai Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp và xây dựng Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải các đô thị từ loại V trở lên do Bộ Xây dựng ban hành
11. (31/01/2024) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025
12. (22/01/2024) Quyết định 145/QĐ-SXD năm 2024 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
13. (08/01/2024) Quyết định 6/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Giao thông - Vận tải
1. (16/04/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2024 tăng cường thực hiện quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá do tỉnh Quảng Nam ban hành
2. (13/04/2024) Công điện 37/CĐ-TTg năm 2024 đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (12/04/2024) Quyết định 834/QĐ-CHK công bố điều chỉnh lần 2 tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30/4-01/5 và cao điểm Hè 2024 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
4. (12/04/2024) Quyết định 830/QĐ-CHK năm 2024 sửa đổi sơ đồ bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại 22 cảng hàng không sân bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (11/04/2024) Công điện 36/CĐ-TTg bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
6. (10/04/2024) Thông tư 10/2024/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (10/04/2024) Thông báo 155/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (09/04/2024) Thông báo 152/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (05/04/2024) Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
10. (28/03/2024) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 03 và 26 tại Quyết định 3275/QĐ-UBND về công bố Danh mục mạng lưới tuyến nội tỉnh và liền kề, mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (25/03/2024) Kế hoạch 970/KH-UBND kiểm soát tải trọng xe năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (23/03/2024) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
13. (22/03/2024) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
14. (07/03/2024) Chỉ thị 935/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 diễn ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15. (22/02/2024) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
16. (07/02/2024) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Hưng Yên ban hành
17. (06/02/2024) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2024 triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh An Giang ban hành
Giáo dục
1. (15/04/2024) Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (12/04/2024) Thông báo 161/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp với Ban điều hành và các cơ quan thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/04/2024) Văn bản hợp nhất 1550/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (09/04/2024) Công văn 1467/BVHTTDL-ĐT tuyển sinh đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (09/04/2024) Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (09/04/2024) Quyết định 1093/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam và tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (08/04/2024) Công văn 1006/SGDĐT-QLT năm 2024 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
8. (02/04/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (29/03/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10. (29/03/2024) Kế hoạch 1142/KH-UBND năm 2024 triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do tỉnh Bình Thuận ban hành
11. (29/03/2024) Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (28/03/2024) Công văn 1421/BGDĐT-GDTrH năm 2024 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (28/03/2024) Nghị quyết 374/2024/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
14. (27/03/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và Kế hoạch 433-KH/TU tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
15. (27/03/2024) Kế hoạch 2126/KH-UBND thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP
16. (25/03/2024) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2024 triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (22/03/2024) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
18. (22/03/2024) Kế hoạch 83/KH-UBND về Giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
19. (13/03/2024) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2024 triển khai Phong trào "Đắk Lắk thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do tỉnh Đắk Lắk ban hành
20. (11/03/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
21. (22/02/2024) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc đến năm 2030 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
22. (31/01/2024) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tài nguyên - Môi trường
1. (16/04/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (10/04/2024) Chỉ thị 32-CT/TW năm 2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (08/04/2024) Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (27/03/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
5. (21/03/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum
6. (21/03/2024) Kế hoạch 70/KH-UBND chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (21/03/2024) Kế hoạch 70/KH-UBND chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (15/03/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 9 Điều 1 Nghị quyết 124/2021/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực do tỉnh Ninh Bình ban hành
9. (05/03/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
10. (04/03/2024) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 980/QĐ-TTg về Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (21/02/2024) Công văn 1074/BTNMT-KSONMT năm 2024 hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, nguồn diện và nguồn di động do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (15/01/2024) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 980/QĐ-TTG về danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
13. (29/12/2023) Quyết định 2587/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Thể thao - Y tế
1. (11/04/2024) Công văn 1867/BYT-MT năm 2024 tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (28/03/2024) Kế hoạch 68/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024
3. (26/03/2024) Kế hoạch 2086/KH-UBND đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (26/03/2024) Kế hoạch 86/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024
5. (21/03/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 tỉnh Ninh Bình
6. (21/03/2024) Kế hoạch 2964/KH-UBND năm 2024 phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030
7. (19/03/2024) Kế hoạch 906/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 124-KH/TU thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (19/03/2024) Kế hoạch 909/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
9. (18/03/2024) Kế hoạch 2766/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10. (15/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 218/NQ-CP về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 99/2023/QH15 huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng do Thành phố Đà Nẵng ban hành
11. (06/03/2024) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2024 bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2024-2030
12. (01/03/2024) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2024 thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang
13. (05/02/2024) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2024 thực hiện “Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (30/01/2024) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2024-2030
15. (04/05/2023) Công văn 2633/BYT-KCB năm 2023 tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (25/03/2024) Kế hoạch 2059/KH-UBND năm 2024 triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
2. (20/03/2024) Quyết định 253/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 33 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
3. (20/03/2024) Quyết định 256/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Ông Juan, Meng-Chun do Chủ tịch nước ban hành
4. (20/03/2024) Quyết định 254/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 209 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
5. (20/03/2024) Quyết định 255/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Ching-Tsui do Chủ tịch nước ban hành
6. (20/03/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND về Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
Văn hóa - Xã hội
1. (12/04/2024) Quyết định 1005/QÐ-BVHTTDL năm 2024 phê duyệt Mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (11/04/2024) Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/04/2024) Hướng dẫn 2579/HD-BNN-TCCB năm 2024 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (10/04/2024) Kế hoạch 80/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Thành phố Cần Thơ năm 2024
5. (09/04/2024) Công văn 944/BHXH-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (08/04/2024) Công văn 1585/BGDĐT-GDTX tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (01/04/2024) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8. (29/03/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định
9. (29/03/2024) Công văn 2082/VPCP-KGVX năm 2024 gửi Hồ sơ "Mo Mường" và "Nghệ thuật Chèo" trình UNESCO do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (28/03/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
11. (28/03/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
12. (28/03/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2024 tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
13. (26/03/2024) Kế hoạch 223/KH-UBND thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
14. (26/03/2024) Kế hoạch 76/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
15. (25/03/2024) Kế hoạch 72/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
16. (22/03/2024) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17. (22/03/2024) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
18. (21/03/2024) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
19. (21/03/2024) Kế hoạch 1967/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND về nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2030
20. (20/03/2024) Kế hoạch 925/KH-UBND triển khai công tác gia đình năm 2024 do tỉnh Kon Tum ban hành
21. (19/03/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 140/QĐ-TTg Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
22. (19/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
23. (19/03/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
24. (18/03/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2024 truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
25. (18/03/2024) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
26. (16/03/2024) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2024
27. (15/03/2024) Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới do tỉnh Ninh Bình ban hành
28. (15/03/2024) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn; làng rau Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; làng K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
29. (14/03/2024) Kế hoạch 84/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024
30. (11/03/2024) Kế hoạch 227/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
31. (08/03/2024) Kế hoạch 218/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang năm 2024
32. (07/03/2024) Kế hoạch 45/KH-UBND thực hiện mục tiêu giảm nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2024
33. (04/03/2024) Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2024
34. (28/02/2024) Kế hoạch 177/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2024 do tỉnh An Giang ban hành
35. (18/01/2024) Kế hoạch 14/KH-UBND rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
36. (14/01/2024) Hướng dẫn 216/HD-BNV năm 2024 khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do Bộ Nội vụ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (12/04/2024) Công văn 1545/TCT-CC năm 2024 đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ và Hội thảo khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2025 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (09/04/2024) Kế hoạch 2456/KH-UBND phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Nam năm 2024
3. (28/03/2024) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (27/03/2024) Kế hoạch 2119/KH-UBND giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
5. (22/03/2024) Quyết định 331/QĐ-UBND kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đắk Nông năm 2024
6. (22/03/2024) Quyết định 1110/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa năm 2024
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 671

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn