06/05/2019 17:03

Tổng hợp các vụ án về tranh chấp hợp đồng gia công

Tổng hợp các vụ án về tranh chấp hợp đồng gia công

Tranh chấp hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Tranh chấp này được chia thành nhiều loại dựa trên những nội dung tranh chấp khác nhau. Dưới đây là các dạng tranh chấp thường gặp đối với hợp đồng gia công:

Kim Huệ
583


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về