16/07/2021 14:34

Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM có Thông báo 27/TB-VC3-DS rút kinh nghiệm đối với vụ án “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hạnh và bị đơn là bà Lê Thị Bảy.

Nội dung vụ án như sau:

Bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Võ Minh Tân là vợ chồng. Năm 2018, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có chứng thực) với bà Bảy. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Võ Minh Tân ngày 17/4/2006). Bà Hạnh khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng trên vô hiệu.

Bà Bảy không đồng ý với yêu cầu khởi kiện, yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng, trường hợp tòa đồng ý với yêu cầu khởi kiện thì ông Tân phải trả lại 400 triệu đồng và bồi thường thiệt hại 96 triệu đồng cùng chi phí chuyển nhượng 5.287.500 đồng.

Ông Tân thừa nhận khi chuyển nhượng đất cho bà Bảy, ông không cho bà Hạnh biết, ông đồng ý với yêu cầu của bà Hạnh, đồng ý trả lại bà Bảy số tiền 400 triệu đồng và bồi thường thiệt hại bằng cách tính lãi số tiền 400 triệu đồng ông đã nhận từ năm 2018 đến ngày xét xử sơ thẩm, không đồng ý trả lại tiền làm thủ tục chuyển nhượng 5.287.500 đồng.

Nội dung cần rút kinh nghiệm: Bà Lê Thị Bảy không phải là người thứ ba ngay tình.

Xem chi tiết tại Thông báo 27/TB-VC3-DS ngày 26/5/2021.

Thu Linh
1195

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn