25/04/2022 17:43

12 Bản án áp dụng Án lệ 06/2016/AL về tranh chấp thừa kế

12 Bản án áp dụng Án lệ 06/2016/AL về tranh chấp thừa kế

Thừa kế di sản là quyền lợi hợp pháp của người được thừa kế đối với di sản do người chết để lại. Tuy nhiên nhiều trường hợp do sự mâu thuẫn, bất đồng quan điểm giữa những người thừa kế mà phát sinh tranh chấp, không thể tự hòa giải và cần phải nhờ đến phán quyết của Tòa án. Đối với những tranh chấp chưa có điều luật nào quy định, theo nguyên tắc tố tụng, Tòa án không được từ chối mà phải áp dụng án lệ để giải quyết vụ án. Trường hợp tranh chấp có người thuộc diện thừa kế ở nước ngoài mà Tòa án không xác định được địa chỉ của những người đó thì áp dụng Án lệ 06/2016/AL để giải quyết yêu cầu của nguyên đơn, phần tài sản thừa kế của những người vắng mặt, không xác định được địa chỉ sẽ tạm giao cho những người sống trong nước quản lý để sau này giao lại cho những thừa kế vắng mặt.

Dưới đây là những bản án về tranh chấp di sản thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp chia tài sản chung,…đã áp dụng Án lệ 06/2016/AL của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao làm cơ sở để giải quyết tranh chấp:

1. Bản án về tranh chấp chia tài sản chung số 68/2019/DS-PT

2. Bản án về tranh chấp chia di sản số 99/2021/DS-PT

3. Bản án về tranh chấp chia di sản thừa kế số 410/2021/DS-PT

4. Bản án về tranh chấp chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 30/2021/DS-ST

5. Bản án về tranh chấp thừa kế tài sản số 77/2021/DS-PT

6. Bản án về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất số 75/2021/DS-ST

7. Bản án về yêu cầu chia thừa kế và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 131/2021/DS-PT

8. Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở số 288/2021/DS-PT

9. Bản án về tranh chấp thừa kế tài sản số 06/2020/DS-PT

10. Bản án về tranh chấp thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệt số 93/2019/DS-PT 

11. Bản án về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất và công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 78/2018/DS-PT

12. Bản án về tranh chấp thừa kế số 48/2017/DS-ST

Sẽ tiếp tục cập nhật…

Phương Uyên
5947

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn