Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "yêu cầu chỉnh lý"

25 kết quả được tìm thấy
10/2017/HC-PT - 4 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CHỈNH ĐẤT Ở TRONG GCNQSDĐ Ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại Trụ...
03/2017/HC-ST - 4 năm trước Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CHỈNH ĐẤT Ở TRONG GCNQSDĐ ...
10/2017/HC-PT - 4 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CHỈNH ĐẤT Ở TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Ngày 08...
03/2017/HC-ST - 4 năm trước Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CHỈNH ĐẤT Ở TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ...
151/2019/DS-PT - 2 năm trước Long An ... báo sự việc và yêu cầu chỉnh lại cho đúng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đến năm 2016...
246/2021/DS-PT - 1 năm trước ... giải quyết nội dung vụ án. [2.2] Về yêu cầu chỉnh , đăng ký biến động Giấy chứng nhận quyền sử...
11/2018/HNGĐ-PT - 3 năm trước Bình Phước
643/2019/DS-PT - 2 năm trước ... cơ quan chức năng để yêu cầu chỉnh diện tích tại thửa 44 như đã nêu trên. Buộc hộ ông Trần...