Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "xuất cảnh trái phép "

134 kết quả được tìm thấy
36/2021/HSST - 4 tháng trước Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum ... TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 30 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường xét xử Toà án...
50/2021/HS-PT - 4 tháng trước Lạng Sơn ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 17 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử...
47/2021/HS-PT - 4 tháng trước Lạng Sơn ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 15 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử...
72/2021/HS-ST - 6 tháng trước Cao Bằng ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử...
63/2021/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
05/2021/HS-ST - 1 năm trước Cao Bằng ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP  Trong ngày 13 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng...
28/2021/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Tràng Định - Lạng Sơn ... TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
27/2019/HSST - 2 năm trước Cao Bằng ... XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
524/2019/HSPT - 2 năm trước ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng...
110/2021/HS-ST - 3 tháng trước Điện Biên ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét...
21/2021/HSST - 6 tháng trước Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường xét xử Toà án nhân...
72/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở nhà văn hóa thôn N...
60/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện An Phú - An Giang ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong ngày 26 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban nhân...
25/2021/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
29/2021/HS-ST - 7 tháng trước Hà Giang ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 09 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang...
38/2021/HS-ST - 7 tháng trước Lai Châu ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử...