Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "xuất cảnh trái phép"

115 kết quả được tìm thấy
524/2019/HSPT - 2 năm trước ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng...
27/2019/HSST - 2 năm trước Cao Bằng ... XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
21/2021/HSST - 5 tháng trước Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường xét xử Toà án nhân...
08/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện An Phú - An Giang ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong ngày 28 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Ủy ban nhân...
29/2021/HS-ST - 6 tháng trước Hà Giang ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 09 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang...
51/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Bến Cầu - Tây Ninh ... TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm văn hóa thể...
38/2021/HS-ST - 5 tháng trước Lai Châu ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử...
72/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 22 tháng 8 năm 2020, tại Tòa án nhân dân huyện Cao...
03/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP  Ngày 20 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
42/2021/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong các ngày 26, 27 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án...
60/2020/HS-ST - 11 tháng trước Huyện An Phú - An Giang ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong ngày 26 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban nhân...
38/2021/HS-ST - 5 tháng trước Lai Châu ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử...
08/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Bến Cầu - Tây Ninh ... TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại Trung tâm văn hóa thể...
04/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 20 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
07/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Bến Cầu - Tây Ninh ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP  Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao...
90/2021/HS-ST - 4 tháng trước Cao Bằng ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 29 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử...
82/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại Tòa án nhân dân huyện Cao...
34/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
51/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 28 tháng 10 năm 2020 tại nhà Văn hóa thôn B, xã M...