Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "trong việc áp dụng thu tiền sử dụng đất"

2 kết quả được tìm thấy
275/2017/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC ÁP DỤNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Ngày 09 tháng 10 năm...
598/2017/HC-ST - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC ÁP DỤNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...