Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "thuê khoán"

166 kết quả được tìm thấy
64/2009/HC-PT - 11 năm trước Hồ Chí Minh ... định” tức là “thuế khóan”; - Quyết định số 1826/QĐ-XPHC ngày 23/10/2007 của Chi cục Thếu quận 12...
231/2017/PT-DS - 2 năm trước Tây Ninh ...2017/TLPT-DS, ngày 22-8-2017 về việc: “Tranh chấp hợp đồng thuê khoán thi công” Do Bản án dân sự sơ...
52/2018/HC-PT - 2 năm trước ... Quyết định 2181/QĐ-TCT ngày 27/12/2012 của Tổng cục thuế; Khoản 4 Điều 113 Luật Quản lý thuế. Với...
09/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh
48/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Yên Thế - Bắc Giang
1417/2005/DS-ST - 15 năm trước Hồ Chí Minh ...: Xác định lô đất số 43 không phải là của ông Chép mua mà chỉ là người thuê khoán của bà Nhung nên đất...
05/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Tam Nông - Phú Thọ
22/2018/DS-PT - 2 năm trước Đăk Lăk ... NGHĨA VỤ TRẢ NỢ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN Ngày 30 và ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án...
153/2019/DS-PT - 1 năm trước ... do lỗi cố ý của Bên Thuê hoặc bởi bên thứ 3 được cho phép vào bởi bên thuê... Khoản d Điều 132...
02/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
73/2018/HC-PT - 2 năm trước ... sau đây: - Điểm a Khoản 1: Hết thời hạn thuê và không được gia hạn thuê; - Khoản 2: Khi hợp...