Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "tháo dỡ"

360 kết quả được tìm thấy
92/2024/DS-PT - 3 tháng trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU THÁO DỠ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT Ngày 03 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân...
52/2024/DS-PT - 3 tháng trước Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 52/2024/DS-PT NGÀY 01/04/2024 VỀ YÊU CẦU THÁO DỠ, DI...
108/2024/DS-PT - 5 tháng trước Tiền Giang ... DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU THÁO DỠ TÀI SẢN Ngày 19 tháng 02 năm 2024, tại Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang...
01/2024/DS-PT - 6 tháng trước Thanh Hoá ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA BẢN ÁN 01/2024/DS-PT NGÀY 04/01/2024 VỀ YÊU CẦU THÁO DỠ CÔNG...
68/2023/DS-PT - 7 tháng trước Lạng Sơn ... DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU THÁO DỠ, DI DỜI TÀI SẢN TRÊN ĐẤT Ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án...
693/2023/DS-PT - 10 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THÁO DỠ VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐẤT Trong các ngày 26 và 28 tháng 9 năm...
70/2023/DS-ST - 10 tháng trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... THÁO DỠ, DI DỜI TÀI SẢN VÀ CHẤM DỨT HÀNH VI CẢN TRỞ TRÁI PHÁP LUẬT   ...
27/2023/DS-ST - 10 tháng trước Huyện An Lão - Bình Định ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU THÁO DỠ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT Trong ngày 21 tháng 9 năm 2023...
39/2023/DS-ST - 10 tháng trước Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hoá ... YÊU CẦU THÁO DỠ CÔNG TRÌNH TRẢ LẠI TÀI SẢN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THANH TOÁN   ...
03/2023/DS-ST - 10 tháng trước Thị xã Duy Tiên - Hà Nam ... CHẤP ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BUỘC THÁO DỠ TÀI SẢN TRÊN DIỆN TÍCH ĐẤT LẤN CHIẾM Ngày 08 tháng 9 năm...
87/2023/DS-PT - 10 tháng trước Quảng Nam ... DỤNG ĐẤT VÀ BUỘC THÁO DỠ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT  Ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
460/2023/DS-PT - 11 tháng trước Tiền Giang ... DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THÁO DỠ DI DỜI Ngày 18 tháng 8 năm 2023 và 25 tháng 8 năm...
32/2023/DS-ST - 11 tháng trước Huyện Vị Thuỷ - Hậu Giang ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU THÁO DỠ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TRÊN ĐẤT Trong các ngày 23 và ngày...
33/2023/DS-ST - 11 tháng trước Huyện Phú Ninh - Quảng Nam ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU THÁO DỞ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Ngày 24 tháng 8 năm 2023, tại trụ...