Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "sử dụng đất đai "

23 kết quả được tìm thấy
01/2024/HS-ST - 3 tháng trước Huyện Bình Lục - Hà Nam ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 15 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện...
87/2023/HS-ST - 8 tháng trước Thành phố Tuyên Quang - Tuyên Quang ...07/2023 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 24 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân...
68/2023/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 07 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H...
25/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận ... CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 14 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh...
44/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thanh Ba - Phú Thọ ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh...
76/2020/HSPT - 3 năm trước Vĩnh Long ... ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử...
54/2020/HS-PT - 3 năm trước Bình Thuận ... ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét xử...
13/2020/HS-ST - 4 năm trước Huyện Tuy Phong - Bình Thuận ... ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ...
12/2020/HS-ST - 4 năm trước Huyện Tuy Phong - Bình Thuận ... VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ...
02/2020/HSST - 4 năm trước Huyện Bình Tân - Vĩnh Long ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ...
840/2019/HS-PT - 4 năm trước Hà Nội ... QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 06/11/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc...
58/2019/HS-ST - 4 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ...
57/2019/HS-PT - 5 năm trước An Giang ... ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 26 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, mở phiên...
63/2018/HS-ST - 5 năm trước Huyện An Phú - An Giang ... PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ...
57/2018/HS-PT - 5 năm trước Đăk Nông ... ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 03 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên...