Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "rừng phòng hộ"

6 kết quả được tìm thấy
16/2018/HS-PT - 4 năm trước Tuyên Quang
13/2021/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi ... luật là 4.619m2, là rừng tự nhiên được quy hoạch là rừng phòng hộ đầu nguồn. Ngày 07/9/2021 Cơ...
37/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh ... phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; có mặt; + Ban quản lý rừng phòng hộ huyện H do ông...
03/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi .... + Diện tích 2.840m2 nằm ở Lô 2b, Khoảnh 1, Tiểu khu 425 thuộc chức năng quy hoạch rừng phòng hộ đầu nguồn...