Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "quản lý nhà nước"

73 kết quả được tìm thấy
04/2019/HC-PT - 1 năm trước Đăk Lăk ... CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Toà...
01/2019/HC-ST - 1 năm trước Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI ...
64/2018/HC-ST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
166/2018/HC-PT - 2 năm trước ...05/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 23...
396/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ngày 25 tháng...
98/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày...
42/2018/HC-ST - 1 năm trước Lâm Đồng ... CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ngày 28 tháng 11 năm 2018...
02/2016/HC-ST - 3 năm trước Thị Xã An Khê - Gia Lai ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI VIỆC THU HỒI GCNQSDĐ   ...