Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "người dưới 18 tuổi"

2 kết quả được tìm thấy
78/2020/HSST - 2 năm trước Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình ... MUA DÂM NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI Ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch...
30/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hà Quảng - Cao Bằng ... NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM PHÁP Ngày 23 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện...