Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "mua bán căn hộ "

158 kết quả được tìm thấy
723/2018/DS-PT - 4 năm trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong các ngày 30 tháng 7 và ngày 06 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân...
498/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8...
376/2017/DS-ST - 5 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10...
286/2017/DSST - 5 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố...
06/2019/DSST - 3 năm trước Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm...
2311/2018/DSST - 4 năm trước Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh ...11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong các ngày 05 và 12 tháng 11 năm 2018 tại Phòng xử án...
1084/2019/DSPT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ...
02/2020/DSST - 2 năm trước Quận Cầu Giấy - Hà Nội ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ ...
217/2020/DSST - 2 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong các ngày 20 và 23 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân...
394/2017/DS-ST - 5 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10...
516/2019/DS-ST - 3 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành...
287/2019/DS-ST - 3 năm trước Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ ...
743/2019/DS-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Vào ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...
517/2019/DS-ST - 3 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành...
355/2019/DS-ST - 3 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, xét xử sơ...
1008/2017/DS-PT - 5 năm trước Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Vào các ngày 08/11/2017 và ngày 13/11/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
395/2017/DS-ST - 5 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Từ ngày 28 tháng 9 năm 2017 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở...
357/2019/DS-ST - 3 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, xét xử sơ...