Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "lạm dụng chức vụ"

75 kết quả được tìm thấy
121/2020/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Chương Mỹ - Hà Nội ... TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 26/10/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
13/2016/HSST - 5 năm trước Tiền Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG BẢN ÁN 13/2016/HSST NGÀY 23/08/20167 VỀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ...
665/2017/HSPT - 3 năm trước ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ THAM Ô TÀI SẢN Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại...
39/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Cầu Kè - Trà Vinh ... SẢN VÀ LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN ...
11/2019/HS-PT - 2 năm trước Trà Vinh ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Trong ngày 21 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
412/2006/HSPT - 15 năm trước ... LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN ...
124/2005/HSST - 15 năm trước Hải Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG BẢN ÁN 124/2005/HSST NGÀY 08/12/2005 VỀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ...
24/2017/HSST - 4 năm trước Huyện Tuy Đức - Đăk Nông ... DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN   ...
41/2017/HSST - 4 năm trước Hưng Yên ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN BẢN ÁN 41/2017/HSST NGÀY 19/06/2017 VỀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ...
106/2017/HS-PT - 3 năm trước Đăk Nông ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG BẢN ÁN 106/2017/HS-PT NGÀY 28/11/2017 VỀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ...
432/2019/HS-PT - 2 năm trước ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ngày 26/7/2019, tại...
619/2020/HS-PT - 11 tháng trước ... TỘI CHE GIẤU TỘI PHẠM, LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TỘI THAM Ô TÀI SẢN Ngày...