Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "khi thu hồi đất"

34 kết quả được tìm thấy
09/2019/DS-ST - 4 năm trước Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TIỀN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT  Vào ngày 09/4/2019, tại trụ sở Tòa án...
69/2022/DS-PT - 1 năm trước Đồng Tháp ... DỤNG ĐẤT VÀ TIỀN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT Vào các ngày 24 tháng 02 và ngày 02 tháng 3 năm 2022...
07/2021/DS-ST - 2 năm trước Huyện Tịnh Biên - An Giang ... CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TIỀN BỒI HOÀN KHI THU HỒI ĐẤT Trong ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở...
335/2018/HC-PT - 4 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT Ngày 24 tháng 8 năm...
626/2020/HC-PT - 2 năm trước ... KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH YÊU CẦU CẤP THÊM 01 LÔ ĐẤT Ở KHI THU HỒI ĐẤT  Ngày 14 tháng 10 năm...
298/2019/HC-PT - 4 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, HỔ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT Trong...
333/2017/HC-PT - 5 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ ĐỀN BÙ KHI THU HỒI ĐẤT Ngày 17 tháng 11...
97/2019/HC-PT - 4 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI THU HỒI ĐẤT Ngày 17 tháng 5 năm...