Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "khi Nhà nước thu hồi đất"

1343 kết quả được tìm thấy
129/2023/DS-PT - 5 tháng trước Bình Định ... khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hộ ông Đặng Viết K bị giải tỏa một phần đủ...
753/2023/HC-PT - 6 tháng trước ... hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Do Bản án hành chính sơ...