Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "khởi kiện quyết định "

340 kết quả được tìm thấy
18/2017/HC-ST - 3 năm trước An Giang ... theo quy định tại khoản 4 Điều 32 của Luật Tố tụng hành chính. [4]. Về thời hiệu khởi kiện: Quyết...
XX/2019/HC-ST - 1 năm trước An Giang ... dân tỉnh A.G. [2] Về nội dung: Mặc dù bà L.T.M khởi kiện Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 13...
76/2018/HC-ST - 2 năm trước Thanh Hoá ... hành chính vẫn tiến hành xét xử vắng mặt. [2] Về đối tượng và thời hiệu khởi kiện: Quyết định số...
198/2017/HC-PT - 3 năm trước ...09/2015 về việc khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai. Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu...
169/2019/HC-PT - 1 năm trước ... nhận định như sau: [1] Về đối tượng khởi kiện, thủ tục tố tụng và thời hiệu khởi kiện: Quyết...
825/2019/HCPT - 1 năm trước ... luật. Do Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét tính hợp pháp của quyết định bị khởi kiện Quyết định số...
01/2003/HĐTP-LĐ - 17 năm trước ... doanh thoả thuận. Ông Khuông khởi kiện quyết định 1520. Tại Bản án số 01/LĐST ngày 03-10-2000 của...