Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "không gian"

52 kết quả được tìm thấy
741/2023/DS-PT - 4 tháng trước ... TRANH CHẤP KHÔNG GIAN, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án...
212/2022/DS-PT - 1 năm trước Cần Thơ ... SỬ DỤNG KHÔNG GIAN MẶT ĐẤT Ngày 30 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ...
21/2022/DS-PT - 1 năm trước Đà Nẵng ... DỤNG ĐẤT, TRANH CHẤP KHÔNG GIAN VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG Ngày 15 tháng 4 năm 2022...
11/2021/DS-PT - 2 năm trước Hà Giang ... ĐẤT, KHÔNG GIAN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU DI DỜI TÀI SẢN  Ngày 28/9/2021, tại trụ sở Tòa án nhân...
18/2021/DS-ST - 2 năm trước Thành phố Hà Giang - Hà Giang ... TRANH CHẤP RANH GIỚI ĐẤT, KHÔNG GIAN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU DI DỜI TÀI SẢN  ...
65/2020/DS-ST - 3 năm trước Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá ... CHẤP KHÔNG GIAN GIỮA CÁC BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 02 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
04/2020/DS-PT - 3 năm trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KHÔNG GIAN TRÊN ĐẤT Ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao...
44/2020/DS-ST - 3 năm trước Quận Thanh Khê - Đà Nẵng ... CHẤP KHÔNG GIAN NHÀ Trong ngày 29/9/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà...
39/2020/DS-PT - 3 năm trước Đà Nẵng ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KHÔNG GIAN Bản án 39/2020/DS-PT ngày 10/06/2020 về tranh chấp quyền sử dụng đất...
173/2020/DS-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... KHÔNG GIAN VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
11/2020/DS-ST - 4 năm trước Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng ... DỠ CÔNG TRÌNH LẤN CHIẾM KHÔNG GIAN VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM ...