Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "huỷ quyết định hành chính"

139 kết quả được tìm thấy
01/2009/HCST - 12 năm trước Hải Phòng ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
240/2019/HC-PT - 1 năm trước ...: “Yêu cầu hủy quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2019/HC-ST ngày 18...
02/2017/HC-ST - 4 năm trước Huyện Yên Thành - Nghệ An ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
07/2017/HC-ST - 4 năm trước Gia Lai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BẢN ÁN 07/2017/HC-ST NGÀY 25/09/2017 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH...
12/2020/HC-ST - 1 năm trước Đà Nẵng ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH   ...
185/2021/HC-PT - 2 tháng trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 19 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà...
81/2021/HC-PT - 7 tháng trước ... KHIẾU KIỆN HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 11 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao...
05/2021/HC-ST - 8 tháng trước Đà Nẵng ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH   ...
167/2021/HC-PT - 3 tháng trước ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH xNgày 29 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà...
83/2020/HC-PT - 1 năm trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại...
53/2018/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong ngày 14 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân...
11/2019/HC-ST - 2 năm trước Đà Nẵng ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
80/2020/HC-PT - 1 năm trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà...