Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "hủy kết quả bán đấu giá"

34 kết quả được tìm thấy
47/2018/DS-PT - 2 năm trước Bình Phước ... HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  Trong các ngày 07, 14 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân...
23/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Phước Long - Bình Phước ... YÊU CẦU HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  ...
04/2013/DS-ST - 7 năm trước Tây Ninh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BẢN ÁN 04/2013/DS-ST NGÀY 24/04/2013 VỀ HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ...
105/2017/DS-PT - 3 năm trước Tây Ninh ... nhận hủy kết quả bán đấu giá, không chấp nhận bồi thường theo yêu cầu khởi kiện của bà L. Người có...
185/2019/DS-PT - 11 tháng trước .... Do đó, ông Hà H khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày...
79/2017/DS-PT - 2 năm trước Bình Định ... kết quả bán đấu giá tài sản. Ngày 09/6/2017 Ông Bùi Minh H kháng cáo không đồng ý hủy kết quả bán...
12/2018/DS-PT - 2 năm trước Tây Ninh .... Nay, bà Hồng Thị C khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 12-9-2013 của Công ty...