Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "hành chính"

1791 kết quả được tìm thấy
11/HCST - 16 năm trước Hồ Chí Minh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 11/HCST NGÀY 25/02/2004 VỀ TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...
01/2009/HCST - 11 năm trước Hải Phòng ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
47/2013/HCPT - 7 năm trước ...03/2013 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  ...
03/2012/HCST - 8 năm trước Lai Châu ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH L BẢN ÁN 03/2012/HCST NGÀY 09/07/2012 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH...
04/2019/HCST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... HÀNH CHÍNH ...
356/2017/HCPT - 3 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử...
13/2018/HCST - 2 năm trước Phú Yên ... HÀNH CHÍNH Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2018; tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú...
30/2019/HCST - 1 năm trước Long An ... HÀNH CHÍNH Trong ngày 30/10/2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án...
04/2016/HCST - 4 năm trước Phú Thọ ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ BẢN ÁN 04/2016/HCST NGÀY 31/05/2016 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH...
04/2018/HCST - 2 năm trước Quảng Trị ... HÀNH CHÍNH ...
27/2017/HCST - 3 năm trước Cà Mau ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BẢN ÁN 27/2017/HCST NGÀY 05/12/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH...
02/2018/HCST - 2 năm trước Huyện Duy Tiên - Hà Nam ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
08/2019/HC/GĐT - 1 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 22 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên...
08/2016/HCST - 4 năm trước Phú Thọ ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ BẢN ÁN 08/2016/HCST NGÀY 06/12/2016 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH...
20/2018/HCST - 2 năm trước Hải Phòng ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...