Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "hành vi hành chính "

975 kết quả được tìm thấy
01/2018/HC-PT - 5 năm trước Bến Tre ... CHÍNH VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRÁI PHÁP LUẬT GÂY RA Ngày 17 tháng 01...
04/2017/HC-ST - 5 năm trước Huyện Giồng Trôm - Bến Tre ... VI HÀNH CHÍNH VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRÁI PHÁP LUẬT GÂY RA ...
07/2020/HC-ST - 2 năm trước Hà Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM BẢN ÁN 07/2020/HC-ST NGÀY 20/05/2020 VỀ KHỞI KIỆN HÀNH VI HÀNH...
03/2021/HC-ST - 1 năm trước Hà Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM BẢN ÁN 03/2021/HC-ST NGÀY 24/02/2021 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH...
106/2022/HC-PT - 9 tháng trước ... “Khởi kiện hành vi hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 30/2018/HC-ST ngày 30 tháng 11 năm...
12/2021/HC-ST - 1 năm trước Cao Bằng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH C BẢN ÁN 12/2021/HC-ST NGÀY 20/09/2021 VỀ KHỞI KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH ...
54/2021/HC-ST - 1 năm trước Hải Phòng ... VI HÀNH CHÍNH  Ngày 12 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử...
01/2021/HC-ST - 1 năm trước Huyện Lý Nhân - Hà Nam ... HÀNH VI HÀNH CHÍNH  ...
36/2020/HC-ST - 2 năm trước Quảng Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH Q BẢN ÁN 36/2020/HC-ST NGÀY 02/07/2020 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH ...
08/2021/HC-ST - 1 năm trước Tuyên Quang ... Hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30...
426/2020/HC-PT - 2 năm trước ... vi hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2020/HC-ST ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Tòa...