Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "hành chính trong lĩnh vực đất đai "

80 kết quả được tìm thấy
288/2021/HC-PT - 2 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
366/2020/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Ngày 11 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
21/2021/HCPT - 2 năm trước Hà Nội ... LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 13/7/2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành...
05/2021/HC-ST - 3 năm trước Huyện Sóc Sơn - Hà Nội ... ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
16/2021/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Trong ngày 20 tháng 01...
428/2020/HC-PT - 3 năm trước ... ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
245/2020/HC-PT - 3 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
124/2020/HC-PT - 3 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 03 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
122/2020/HC-PT - 3 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao...
112/2020/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở...
110/2020/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 14 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở...
10/2020/HC-PT - 3 năm trước Hải Phòng ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 09 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H...
01/2020/HC-PT - 3 năm trước Đăk Nông ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI   Ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk...