Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "hành chính quản lý "

460 kết quả được tìm thấy
175/2019/HC-PT - 2 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại trụ...
209/2019/HC-PT - 2 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 05 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa...
1750/2020/HC-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI   ...
300/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 21 tháng 5 năm...
310/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 25 tháng 5 năm...
02/2016/HC-ST - 5 năm trước Thị Xã An Khê - Gia Lai ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI VIỆC THU HỒI GCNQSDĐ   ...