Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "chuyển quyền"

18 kết quả được tìm thấy
314/DSPT - 17 năm trước ...12/2002 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ...
1148/DSST - 17 năm trước Hồ Chí Minh ... CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ...
30/2003/HĐTP-DS - 16 năm trước ... CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Tại phiên toà ngày 03-11-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp...
1497/2018/DS-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
315/2019/DS-PT - 11 tháng trước ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
61/2019/DS-ST - 7 tháng trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
59/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Bến Tre ... HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày  07 tháng 9 năm  2017  tại  Trụ sợ  Tòa án nhân dân...
207/2019/DSPT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 21 tháng 3 năm 2019, tại phòng xử án Tòa án nhân dân...
584/2018/DS-ST - 1 năm trước Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT   ...
10/2017/DS-ST - 2 năm trước Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình ... TUYÊN BỐ GIAO DỊCH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU ...
29/2017/DS-PT - 2 năm trước Quảng Bình ... DỊCH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU Ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại phòng xét xử án dân sự Tòa án...
02/2018/KDTM-PT - 2 năm trước Đà Nẵng ... ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, TUYÊN HỦY THƯ BÃO LÃNH Ngày 26 tháng 01...
06/2017/KDTM-ST - 2 năm trước Quận Sơn Trà - Đà Nẵng ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, TUYÊN HỦY THƯ BÃO LÃNH ...
49/2017/DS-ST - 2 năm trước Đà Nẵng ... CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 07 tháng...
04/2018/DS-ST - 2 năm trước Quảng Bình ... HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 28 tháng 3 năm...