Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "chiếm đoạt tài liệu"

2 kết quả được tìm thấy
53/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang ... CHIẾM ĐOẠT TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ...
17/2018/HS-PT - 4 năm trước Tuyên Quang ... Tuyên Quang đã quyết định: Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị H phạm tội "Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan...