Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến







Từ khóa "chi phí đào tạo"

18 kết quả được tìm thấy
32/2018/DS-ST - 4 năm trước Đà Nẵng ... CHI PHÍ ĐÀO TẠO Ngày 06 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ...
21/2019/DS-ST - 3 năm trước Đà Nẵng ... HOÀN CHI PHÍ ĐÀO TẠO  Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét...
09/2019/DS-ST - 4 năm trước Đà Nẵng ... HOÀN CHI PHÍ ĐÀO TẠO Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử...
05/2020/LĐ-ST - 2 năm trước Quận Ba Đình - Hà Nội ... BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO ...
01/2021/LĐ-PT - 2 năm trước Hà Nội ... THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO  Trong các ngày 30 tháng 12 năm 2020 và 04 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Toà...
01/2018/LĐ-ST - 4 năm trước Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội ... YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO ...
48/2019/LĐ-ST - 3 năm trước Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh ... CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHI PHÍ ĐÀO TẠO ...
21/2017/LĐ-PT - 5 năm trước Đồng Nai ... về “tranh chấp chi phí đào tạo trong hợp đồng đào tạo nghề”. Do bản án lao động sơ thẩm số 09...
11/2017/LĐ-ST - 6 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TRANH CHẤP TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ ...
23/2017/LĐ-PT - 5 năm trước Đồng Nai ... VIỆC VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ Trong các ngày 26 và 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở, Tòa án nhân dân...
09/2017/LĐ-ST - 6 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TRANH CHẤP CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRONG HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ ...
1156/2019/LĐ-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHI PHÍ ĐÀO TẠO Trong các ngày 27 và 29 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Toà án...