Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "bị lấn chiếm "

355 kết quả được tìm thấy
57/2019/DS-PT - 1 năm trước Cà Mau ....00m và mặt tiền 0.32m chạy dọc theo chiều dài 26.50m, tổng diện tích bị lấn chiếm là 4.4 m2. Nay...
02/2018/TCDS-ST - 2 năm trước Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình
33/2019/DS-ST - 11 tháng trước Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh
40/2019/DS-PT - 1 năm trước Thái Nguyên ... ở hai vị trí của thửa đất có ranh giới cụ thể như sau: Vị trí 1: Diện tích đất bị lấn chiếm 24...
08/2018/TCDS-ST - 2 năm trước Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình