Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "bất động sản"

1085 kết quả được tìm thấy
150/2023/DS-PT - 4 tháng trước Đồng Nai ... QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét...
124/2023/DS-PT - 4 tháng trước Lạng Sơn ... BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh L xét xử phúc thẩm...
11/2023/KDTM-PT - 5 tháng trước Đà Nẵng ... ĐỒNG DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Trong các ngày 19 và ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa...
313/2023/DS-PT - 6 tháng trước Tiền Giang ... MỞ LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền...
211/2023/DS-PT - 6 tháng trước Bến Tre ... DÂY TẢI ĐIỆN QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
60/2023/DS-PT - 6 tháng trước Bình Định ... GIỮA CÁC BẤT ĐỘNG SẢN, ĐÒI TRẢ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 22 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án...
214/2023/DS-PT - 6 tháng trước Cần Thơ ... GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Trong các ngày từ 15 đến 16/5/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố...
38/2023/DS-PT - 6 tháng trước Phú Yên ... ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử phúc...
78/2023/DS-PT - 7 tháng trước Đồng Nai ... VI SỬ DỤNG LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở, Tòa án nhân dân...
242/2023/DS-PT - 7 tháng trước Tiền Giang ... QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử...
215/2023/DS-PT - 7 tháng trước ... TRANH CHẤP YÊU CẦU MỞ LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án...
171/2023/DS-PT - 7 tháng trước Cần Thơ ... GIỚI GIỮA CÁC BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Trong ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành...
82/2023/DS-PT - 7 tháng trước Cà Mau ... BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 17 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử...
150/2023/DS-PT - 7 tháng trước Cần Thơ ... THỪA KẾ VÀ TRANH CHẤP RANH GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Trong ngày 13/4/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân...
54/2023/DS-PT - 8 tháng trước Lâm Đồng ... QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 22 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, xét...
148/2023/DS-PT - 8 tháng trước Tiền Giang ... LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Ngày 14 và 20 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
92/2023/DS-PT - 8 tháng trước Cần Thơ ... GIỚI THIỆU MỘT SỐ BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀN Ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại Tòa án nhân dân thành phố Cần...
18/2023/DS-ST - 8 tháng trước Quận Thốt Nốt - Cần Thơ ... TRANH CHẤP RANH GIỚI GIỮA CÁC BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN Ngày 17 tháng 3...
77/2023/DS-PT - 8 tháng trước Cần Thơ ... GIỚI GIỮA CÁC BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ Trong các ngày 07 và 10 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân...