Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "34/2019/DS-ST"

91 kết quả được tìm thấy
22/2022/DS-PT - 11 tháng trước Hoà Bình ....902.919 đồng. Tại bản án sơ thẩm lần 1 số 34/2019/DS-ST ngày 28/11/2019, Tòa án nhân dân huyện L đã quyết...
79/2021/DS-PT - 2 năm trước An Giang ... đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 34/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố...
19/2021/DS-PT - 2 năm trước Tây Ninh ...: “Tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất”. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 34/2019/DS-ST ngày 11...
569/2020/DS-PT - 2 năm trước ... 16 tháng 3 năm 2020 về tranh chấp quyền sử dụng đất. Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 34/2019/DS-ST...
302/2020/DS-PT - 3 năm trước Hà Nội ... quyền sử dụng đất”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 34/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 của Tòa án nhân dân...
86/2020/DS-PT - 3 năm trước Kiên Giang ... tài sản”. Do bản án sơ thẩm số 34/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh...
71/2020/DS-PT - 3 năm trước Kiên Giang ... góp hụi. Do bản án sơ thẩm số 34/2019/DS-ST ngày 23/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh...
50/2020/DS-PT - 3 năm trước Lâm Đồng ... đặt cọc mua bán nhà”. Do Bản án Dân sự sơ thẩm số: 34/2019/DS-ST ngày 12/11/2019 của Tòa án nhân...
85/2020/DS-PT - 3 năm trước Tiền Giang ...”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 34/2019/DS-ST ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện C, tỉnh...
45/2020/DS-PT - 3 năm trước Sóc Trăng ... tranh chấp đòi quyền sử dụng đất bị lấn chiếm (ranh giới). Do bản án dân sự sơ thẩm số 34/2019/DS-ST...
25/2020/DS-PT - 3 năm trước Kiên Giang ... góp hụi. Do bản án dân sự sơ thẩm số 34/2019/DS-ST ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân...