Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "30/2019/DS-ST"

118 kết quả được tìm thấy
199/2022/DS-PT - 1 năm trước ...: 30/2019/DS-ST ngày 10/6/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. [2]. Án phí: Các bị đơn kháng...
140/2021/DSPT - 1 năm trước Cần Thơ ... chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 30/2019/DS-ST ngày 25...
112/2021/DS-PT - 2 năm trước Kiên Giang ... ứng với thời gian chưa thi hành án, nộp án phí 10.000.000 đồng; 2. Căn cứ Bản án số 30/2019/DS-ST...
18/2021/DS-PT - 2 năm trước Phú Yên ... đất”. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 30/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 của Toà án nhân dân huyện PH bị...
75/2021/DS-PT - 2 năm trước ... nhượng quyền sử dụng đất và cầm cố quyền sử dụng đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2019/DS-ST...
150/2020/DS-PT - 3 năm trước ... kế tài sản”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 30/2019/DS-ST ngày 31/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh...
194/2020/DS-PT - 3 năm trước .... Do Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2019/DS-ST ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh...
72/2020/DS-PT - 3 năm trước An Giang ... quyền sử dụng đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 của Tòa án nhân dân...
58/2020/DS-PT - 3 năm trước Kiên Giang ... tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Do bản án dân sự sơ thẩm số 30/2019/DS-ST...
07/2020/DS-PT - 3 năm trước Quảng Ngãi ... đồng giao khoán”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Toà án...
26/2020/DS-PT - 3 năm trước Bắc Ninh ... sản”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 30/2019/DS - ST ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân...