Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " trong quản lý nhà nước"

29 kết quả được tìm thấy
143/2019/HC-PT - 1 năm trước ...04/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 09 tháng 4 năm 2019...
08/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 07 tháng 01 năm 2019, tại trụ...
178/2019/HC-PT - 1 năm trước ...04/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại...
24/2018/HC-ST - 2 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI ...
644/2019/HC-PT - 11 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở...
08/2016/HCST - 4 năm trước Lâm Đồng ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
293/2017/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Ngày 13 tháng 10 năm...
303/2019/HC-PT - 1 năm trước ...05/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH Ngày 22 tháng 5...
21/2016/HC-ST - 3 năm trước Long An ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  ...
244/2017/HC-PT - 2 năm trước Long An ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 15 tháng...
01/2019/HC-ST - 1 năm trước Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI ...
04/2019/HC-PT - 1 năm trước Đăk Lăk ... CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Toà...