Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " mua bán căn hộ"

70 kết quả được tìm thấy
2311/2018/DSST - 2 năm trước Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh ...11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong các ngày 05 và 12 tháng 11 năm 2018 tại Phòng xử án...
286/2017/DSST - 4 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố...
06/2019/DSST - 2 năm trước Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm...
1084/2019/DSPT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ...
02/2020/DSST - 1 năm trước Quận Cầu Giấy - Hà Nội ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ ...
356/2019/DS-ST - 2 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, xét xử sơ...
391/2017/DS-ST - 3 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10...
394/2017/DS-ST - 3 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10...
357/2019/DS-ST - 2 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, xét xử sơ...
517/2019/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành...
395/2017/DS-ST - 3 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Từ ngày 28 tháng 9 năm 2017 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở...
355/2019/DS-ST - 2 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, xét xử sơ...
161/2019/DS-ST - 2 năm trước Quận 1 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 28 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 1, xét...
225/2019/DS-ST - 2 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận...
287/2019/DS-ST - 2 năm trước Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ ...
1008/2017/DS-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Vào các ngày 08/11/2017 và ngày 13/11/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
376/2017/DS-ST - 3 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10...
516/2019/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành...
743/2019/DS-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Vào ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...
356/2017/DS-ST - 4 năm trước Quận 4 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ ...