Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " yều cầu hủy"

2974 kết quả được tìm thấy
04/2024/HC-PT - 3 tháng trước ... 2023 về việc “Khiếu kiện yêu cầu huỷ quyết định hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 35...
402/2023/HC-PT - 4 tháng trước ...v khiếu kiện “Yêu cầu hủy quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2023/HC-ST ngày...
35/2023/HC-ST - 4 tháng trước Đà Nẵng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 35/2023/HC-ST NGÀY 23/11/2023 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU...
781/2023/DS-PT - 5 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở...
784/2023/HC-PT - 5 tháng trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 784/2023/HC-PT NGÀY 30/10/2023 VỀ YÊU CẦU HỦY VĂN...
749/2023/DS-PT - 5 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 26 tháng 10 năm...
741/2023/DS-PT - 5 tháng trước ... TRANH CHẤP KHÔNG GIAN, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án...
440/2023/DS-PT - 6 tháng trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG  BẢN ÁN 440/2023/DS-PT NGÀY 29/09/2023 VỀ YÊU CẦU HỦY GIẤY...
485/2023/DS-PT - 6 tháng trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại trụ...
37/2023/HC-ST - 6 tháng trước Đà Nẵng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 37/2023/HC-ST NGÀY 26/09/2023 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU...
360/2023/HC-PT - 6 tháng trước ... “Khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 16/2023/HC-ST ngày...
679/2023/DS-PT - 6 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở...
670/2023/DS-PT - 7 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 21 tháng 9 năm...